Tag : Č

Kako je pravilno pisati: čileanski ili ćileanski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na Čile i Čileance. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čileanski, čileanskog, čileanskom, čilean..

Read more

Kako je pravilno pisati: Čileanac ili Ćileanac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnik ili državljanin Čilea. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Čileanac, Čileanca, Čileancu, Čilean..

Read more

Kako je pravilno pisati: Čile ili Ćile? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava država u Južnoj Americi kojoj je glavni grad Santiago. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Čile, Čilea, Čileu..

Read more

Kako je pravilno pisati: čik ili ćik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se u razgovornom jeziku označava opušak. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno je pisati čik, čika, čiku, čiče, čikom, čik..

Read more

Kako je pravilno pisati: četvero nožac ili četveronožac? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica muškog roda označava životinju koja se kreće na četiri noge. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četveronožac, četvernonošca, četveronoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: četvrt finale ili četvrtfinale? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenicom srednjeg roda označava se početni dio izlučnog sportskog natjecanja. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četvrtfinale, četvrtfinala, četvrtfin..

Read more

Kako je pravilno pisati: četvrt ili ćetvrt? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava četvrti dio cjeline, dio grada ili jedna od četiri Mjesečeve mijene. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četvrt, četvrti, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: četverodijelni ili četverodjelni? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Pridjevom se označava nešto sastavljeno od četiriju dijelova. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četverodijelni, četverodijelnog, četverodijel..

Read more

Kako je pravilno pisati: četvero dijelni ili četverodijelni? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjevom se označava nešto sastavljeno od četiriju dijelova. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četverodijelni, četverodijelnog, četverodijel..

Read more

Kako je pravilno pisati: četveromjesečni ili četvero mjesečni? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjevom se označava nešto što je u trajanju od četiri mjeseca. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sastavljeno: četveromjesečni, četveromjesečnog, četveromjeseč..

Read more