Tag : Č

Kako je pravilno pisati: čipirati ili ćipirati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji dolazi od engleske riječi chip i označava ugradnju čipa. Pravilno se piše s glasom /č/: čipirati, čipiram, čipiraju, čipiran, čipirali, čipir..

Read more

Kako je pravilno pisati: čuti ću, čuću ili čuću? Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom glagola čuti. Futur prvi tvori se od infinitiva glagola i nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: čut ću, čut ćeš, čut će, čut ćemo, čut ćete, čut će. Kad je na prvom ..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipiran ili ćipiran? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola čipirati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipiran, čipirano, čipir..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipiranje ili ćipiranje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola čipirati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipiranje, čiširanja, čipira..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipiranost ili ćipiranost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od engleske riječi chip. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipiranost, čipiranosti, čipiranost..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćavrljanje ili čavrljanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola čavrljati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čavrljanje, čavrljanja, čavrljanju, čavrljan..

Read more

Kako je pravilno pisati: čavrljav ili ćavrljav? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava laka i neobavezna priča. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čavrljav, čavrljave, čavrljava, čavrlj..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćavrljava ili čavrljava? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava laka i neobavezna priča. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čavrljava, čavrljave, čavrlj..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćavrljavo ili čavrljavo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto na način čavrljala. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćavrljalo ili čavrljalo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici kojom se označava nekoga tko voli pričati o svačemu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čavrljalo, čavrljala, čavrljalu, čavrlja..

Read more