Tag : Č

Kako je pravilno pisati: čovječuljak ili čoviječuljak? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osobu niska rasta. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovječuljak, čovječuljka, čovječuljče, čovječuljku, čovječul..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovječuljak ili čovjećuljak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osobu niska rasta. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovječuljak, čovječuljka, čovječuljče, čovječuljku, čovječul..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovječnost ili čoviječnost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji postupa čovječno, koji se ponaša moralno. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovječnost, čovječnosti, čovječnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovječnost ili čovjećnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji postupa čovječno, koji se ponaša moralno. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovječnost, čovječnosti, čovječnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovječno ili čoviječno? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je nalik čovjeku, kao čovjek. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovječno ili čovjećno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je nalik čovjeku, kao čovjek. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovjekoljubivost ili čovijekoljubivost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je human. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekoljubivost, čovjekoljubivosti, čovjekoljubivost..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovjekoljubivost ili ćovjekoljubivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je human. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekoljubivost, čovjekoljubivosti, čovjekoljubivost..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovjekoljubac ili čovijekoljubac? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja ljubi čovjeka, humanist. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekoljubac, čovjekoljupca, čovjekoljupcu, čovjekoljupče, čovjekolju..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovjekoljubac ili ćovjekoljubac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja ljubi čovjeka, humanist. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekoljubac, čovjekoljupca, čovjekoljupcu, čovjekoljupče, čovjekolju..

Read more