Tag : U

Kako je pravilno pisati: utijelovljuje ili utjelovljuje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola utjelovljivati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati utj..

Read more

Kako je pravilno pisati: uradio ili uradijo? U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik uradija, uradijo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola uraditi koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more

Kako je pravilno pisati: umiješanost ili umješanost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umiješanost, umiješanosti, umiješanost..

Read more

Kako je pravilno pisati: usredotočen ili usredotoćen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola usredotočiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usredotočen, usredotočena, usredoto..

Read more

Kako je pravilno pisati: usredotoćena ili usredotočena? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola usredotočiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usredotočena, usredotočeni, usredoto..

Read more

Kako je pravilno pisati: uopčenje ili uopćenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja znači predati se nečemu. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćenje, uopćenja, uopće..

Read more

Kako je pravilno pisati: uopćavati ili uopčavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači misliti ili govoriti općenito. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćavati, uopćavam, uopćav..

Read more

Kako je pravilno pisati: uopčenost ili uopćenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je uopćeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćenost, uopćenosti, uopćenoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: uvećer ili uvečer? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat..

Read more

Kako je pravilno pisati: uvelićavajući ili uveličavajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se uveličava. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uveličavajući, uveličavajućeg, uveličavaju..

Read more