Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: U

U stvari ili ustvari?

Kako je pravilno pisati: u stvari ili ustvari? Ovdje je riječ o dvojbi treba li pisati sastavljeno ustvari ili rastavljeno u stvari. Zapravo, pravilna su oba načina pisanja, ali ne u istim kontekstima. To jest, imaju različito značenje. Naime, pisano sastavljeno jest čestica – ustvari – i ima isto značenje . . . Pročitaj više

Unapređenje ili unaprjeđenje?

Kako je pravilno pisati: unapređenje ili unaprjeđenje? Ovdje je riječ o jezičnoj dvojbi u pravilnim pisanju glagolske imenice srednjeg roda – unapređenje ili unaprjeđenje. Naime, imenica dolazi od glagola unaprijediti u značenju dovesti nešto u bolji položaj, promaknuti, dovesti nešto na viši stupanj… Kod glagola odraz jata jest /ije/. Kod . . . Pročitaj više

Unedogled ili u nedogled?

Kako je pravilno pisati: unedogled ili u nedogled? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Problemi i dvojbe kod sastavljenog i rastavljenog pisanja veoma su česti u hrvatskom jeziku. Česte su dvojbe primjerice kod niječne čestice ne koja se pored glagola piše odvojeno (ne volim, ne želim), a . . . Pročitaj više

Uz put ili usput?

Kako je pravilno pisati: uz put ili usput? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, oba načina pisanja, sastavljeno usput i rastavljeno uz put, su pravilna. No, ne koriste se u istim prilikama i nemaju isto značenje. Razdvojeno, uz put, spoj je prijedloga uz i imenice muškog . . . Pročitaj više

Uostalom ili u ostalom?

Kako je pravilno pisati: uostalom ili u ostalom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Uostalom se najčešće koristi kao česticu (vrsta riječi) koja povezuje dijelove teksta. U tom slučaju piše se spojeno odnosno sastavljeno. Ako je pak riječ o spoju prijedloga u o pridjeva ostali (u ostalom) . . . Pročitaj više

Uglavnom ili u glavnom?

Kako je pravilno pisati: u glavnom ili uglavnom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, oba načina pisanja ovog primjera su točna – i u glavnom i uglavnom. No, ne u svim slučajevima. Pisano sastavljeno riječ je o prilogu ili čestici. Ako pišemo rastavljeno (u glavnom) riječ . . . Pročitaj više

Upravu ili u pravu?

Kako je pravilno pisati: upravu ili u pravu? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne . . . Pročitaj više

Ukratko ili u kratko?

Kako je pravilno pisati: ukratko ili u kratko? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, oba načina pisanja, i rastavljeno i zajedno, pravilna su – ali u tom slučaju radi se o različitim izrazima. Ukratko, pisano zajedno, jest prilog i tako ga treba koristiti u sljedećim primjerima:Napiši . . . Pročitaj više

Upravo ili u pravo?

Kako je pravilno pisati: upravo ili u pravo? U ovom primjeru ne može se dati jednoznačan odgovor budući da se radi o dvjema različitim konstrukcijama.Pisano sastavljeno odnosno spojeno, upravo, prilog je vremena koji označava da se nešto događa sad ili netom prije.Pisano odvojeno, ‘u pravo’ spoj je prijedloga u i . . . Pročitaj više

U susret ili ususret?

Kako je pravilno pisati: u susret ili ususret? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom slučaju, radi se o dvjema različitim pojavama. Pišući zajedno, spojeno, ususret jest prilog i značenju ‘prema nekome’. Pišući odvojeno, u susret, radi se o spoju prijedloga u i imenice susret. Najčešće . . . Pročitaj više