Tag : U

Kako je pravilno pisati: ultraljubičast ili ultra ljubičast? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku. Pravilo glasi da se pridjevi tvoreni s prefiksoidom ultra- pišu sastavljeno. Tako je pravilno ultraljubičast, ultraljubičasta, ultraljubičaste, ultraljubičastim, ultraljubičastog… Također vrijedi za ultrapametan, ultrasnažan itd. Pravilna je uporaba: ultraljubičaste zrake, ultraljubičasto zrače..

Read more

Kako je pravilno pisati: uvijek ili uvjek? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj prilog u značenju ‘svaki put, u svako vrijeme’ naglašen je kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno se piš..

Read more

Kako je pravilno pisati: ucjeniti ili ucijeniti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše ucijeniti. Pravilno je također ucijenio, ucijenila, ucijenili, ucijenimo, ucijenite, ucijenit će, ucijenit ćete, ucijeniv..

Read more

Kako je pravilno pisati: uljepiti ili ulijepiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše ulijepiti. Pravilno je također ulijepio, ulijepila, ulijepili, ulijepivši, ulijepim, ulijepit ću, ulijepit ć..

Read more

Kako je pravilno pisati: upotrijebiti ili upotrjebiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: upotrijebiti. Pravilno je i upotrijebim, upotrijebio, upotrijebila, upotrijebimo, upotrijebit ću, upotrijebili..

Read more

Kako je pravilno pisati: usjek ili usijek? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Imenica muškog roda dolazi od glagola usjeći i označava usječeno mjesto. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom na prvom slogu i pravilno se piše usjek, usjeka, usjeku, usjekom, usjeci, usjec..

Read more

Kako je pravilno pisati: ucjenjivati ili ucjenjivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj nesvršeni glagol ima svršeni parnjak u glagolu ucijeniti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: ucjenjivati, ucjenjujem, ucjenjuje, ucjenjivali, ucjenjivat ć..

Read more

Kako je pravilno pisati: ucjena ili ucijena? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Imenica ženskog roda naglašena je kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno se piše ucjena, ucjene, ucjeni, ucjenom, ucjenom, ucjene, ucjen..

Read more

Kako je pravilno pisati: usijeći ili usjeći? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Svršeni glagol naglašen je kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno je pisati: usjeći, usječem, usjekli, usjekla, usjekle, usjeći ću, usjeći ..

Read more