Tag : H

Kako je pravilno pisati: hladnoća ili hladnoča? Imenica označava hladne vremenske prilike ili kod ljudi staloženo, suzdržano držanje. Tvori se sufiksom -oća, a pravilno ju je pisati: hladnoća, hladnoći, hladnoćom… Pravilno je pisati također i: čistoća, sljepoća, nečistoća, samo..

Read more

Kako je pravilno pisati: hoću ili hoču? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prezentu glagola htjeti. U punom obliku prezent je pravilno pisati: hoću, hoćeš, hoće, hoćemo, hoćete, hoće. U nenaglašenom obliku glasi: ću, ćeš, će, ćemo, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: hjeroglif ili hijeroglif? Imenica označava znakove za pojmovno pismo, staroegipatsko slikovno pismo, a u govoru često označava nečitljiv rukopis. Dolazi od grčkog hieorghlyphikós. U hrvatskom se pravilno piše: hijeroglifi, hijeroglif, hijeroglifom… Pravilno je: Ne razumijem te tvoje hi..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidrocentrala ili hidro centrala? Imenica označava električnu centralu koja pretvara vodenu energiju u električnu. Prefiskoid hidro- označava da se što odnosi na vodu ili je povezano s vodom, a pravilno se piše sastavljeno. Pravilno je pisati: hidrocentrala, kao i hidroarheologija, hidroavija..

Read more

Kako je pravilno pisati: HDZ-ovac ili hadezeovac? Kad je riječ o pripadnicima stranaka, možemo vidjeti više načina bilježenja: SDP-ovac, HSP-ovac, HNS-ovac, ali i: esdepeovac, haespeovac i haenesovac. Oba načina bilježenja su pravilna. Tako je pravilno i: hadezeovac i..

Read more

Kako je pravilno pisati: hodočašće ili hodočašče? Imenica označava putovanje do nekog mjesta iz vjerskih pobuda. Imenica dolazi od glagola hodočastiti, a pravilno se piše: hodočašće, hodočašća, hodočašćem, hodočašćima… Ispravno je: hodočašće u Međugorje, hodočašće u Lour..

Read more

Kako je pravilno pisati: hadžija ili hađija? Imenica u islamu označava onog koji je pohodio sveta mjesta, a u pravoslavlju onog koji je pohodio Kristov grob u Jeruzalemu. Dolazi od turske riječi hac, odnosno od arapskog ḥaǧǧ. Od toga dolazi riječ hadž (hodočašće u Meku), te hadžija, hadžije, hadžiji, hadžij..

Read more

Kako je pravilno pisati: harač ili harać? Imenica označava namet koji je u doba Osmanskog Carstva morao plaćati svaki nemusliman stariji od sedam godina. Danas označava nepravedan namet, pljačku, otimačinu. Dolazi od turskog harç, u koji je došao od arapskog ḫarǧ. U hrvatskom se ispravno piše: harač, harača, haraču, haračom, harač..

Read more

Kako je pravilno pisati: habsburški ili hapsburški? Pridjev dolazi od imenice Habsburg. Habsburzi su jedna od vladajućih kuća u Europi. Pridjev od imenice Habsburg pravilno je pisati: habsburški, habsburška, habsburško… Pravilno je: Habsburška Monarhija, habsburški vla..

Read more

Kako je pravilno pisati: hrvatski ili Hrvatski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. Kad se radi o pridjevima koji završavaju na -ski, ški i -čki pravilno ih je pisati malim početnim slovom. Stoga je pravilno pisati: hrvatski, hrvatska, hrvatsko, hrvatske… Tako je pravilno pisati: hrvatsko pravosuđe, hrvatska zemlja, hrvatski lj..

Read more