Tag : H

Kako je pravilno pisati: higijeničar ili higijenićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja se brine o higijenom i čišćenjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati higijeničar, higijeničara, higijenič..

Read more

Kako je pravilno pisati: htjeo ili htio? Ovdje je riječ o glagolu htjeti, odnosno o njegovu glagolskom pridjevu radnom. Glagolski pridjev radni srednjeg i ženskog roda glasi htjela i htjela, a za muški rod pravilno se piše: htio. Primjeri pravilne uporabe su: Htio je ući u moj automobil, Već mi je htio re..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroakustika, hidro akustika ili hidro-akustika? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu akustike koja ispituje kretanja zvuka u vodi. Pravilno se piše hidroakustika, hidroakustike, hidroakust..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroarheologija, hidro arheologija ili hidro-arheologija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu arheologije koja proučava ostatke koji se nalaze pod vodom. Pravilno se piše hidroarheologija, hidroarheologije, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroavijacija, hidro avijacija ili hidro-avijacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu zrakoplovstva u čijem su sastavu hidroavioni. Pravilno se piše hidroavijacija, hidroavijacije, hidroavijaciji, hidroavijaci..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroavion, hidro-avion ili hidro avion? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica muškog roda označava avion osposobljen za spuštanje na vodu. Pravilno se piše hidroavion, hidroaviona, hidroavionu, hidroavio..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidro-elektrana, hidro elektrana ili hidroelektrana? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava električnu centralu koja pretvara vodenu energiju u električnu. Pravilno se piše hidroelektrana, hidroelektrane, hidroelektrani, hidroelektra..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroizolacija, hidro-izolacija ili hidro izolacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava način zaštite objekata i konstrukcije od vlage. Pravilno se piše hidroizolacija, hidroizolacije, hidroizolaciji, hidroizolacij..

Read more

Kako je pravilno pisati: hladnoća ili hladnoča? Imenica označava hladne vremenske prilike ili kod ljudi staloženo, suzdržano držanje. Tvori se sufiksom -oća, a pravilno ju je pisati: hladnoća, hladnoći, hladnoćom… Pravilno je pisati također i: čistoća, sljepoća, nečistoća, samo..

Read more

Kako je pravilno pisati: hoću ili hoču? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prezentu glagola htjeti. U punom obliku prezent je pravilno pisati: hoću, hoćeš, hoće, hoćemo, hoćete, hoće. U nenaglašenom obliku glasi: ću, ćeš, će, ćemo, ..

Read more