Tag : H

Kako je pravilno pisati: hrće ili hrče? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pravilnom pisanju prezenta glagola hrkati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: hrčem, hrčeš, hrče, hrčemo, hrče..

Read more

Kako je pravilno pisati: hipnotizirajuči ili hipnotizirajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem koji dolazi od glagola hipnotizirati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati hipnoti..

Read more

Kako je pravilno pisati: hercegovaćki ili hercegovački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na Hercegovinu ili Hercegovce. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati hercegovački, hercegovačkog, hercegova..

Read more

Kako je pravilno pisati: hladženje ili hlađenje? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici od glagola hladiti. Pravilno se piše: hlađenje, hlađenja, hlađenju, hlađenjem, hlađenj..

Read more

Kako je pravilno pisati: frižider ili hladnjak? U hrvatskom jeziku uvriježena je uporaba imenice frižider. Naime, dolazi od imenice frigidaire, što je bilo prvo tvorničko ime proizvoda. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je upotrebljavati imenicu:..

Read more

Kako je pravilno pisati: higijeničar ili higijenićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja se brine o higijenom i čišćenjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati higijeničar, higijeničara, higijenič..

Read more

Kako je pravilno pisati: htjeo ili htio? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroakustika, hidro akustika ili hidro-akustika? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu akustike koja ispituje kretanja zvuka u vodi. Pravilno se piše hidroakustika, hidroakustike, hidroakust..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroarheologija, hidro arheologija ili hidro-arheologija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu arheologije koja proučava ostatke koji se nalaze pod vodom. Pravilno se piše hidroarheologija, hidroarheologije, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: hidroavijacija, hidro avijacija ili hidro-avijacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu zrakoplovstva u čijem su sastavu hidroavioni. Pravilno se piše hidroavijacija, hidroavijacije, hidroavijaciji, hidroavijaci..

Read more