Tag : P

Kako je pravilno pisati: predpostaviti ili pretpostaviti? Glagol nastaje u tvorbi od prefiksa pred- i glagola postaviti. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Pravilno se piše: pretpostaviti, pretpostavljam, pretpostavljaš, pretpostavljati, pretposta..

Read more

Kako je pravilno pisati: podsjetiti ili potsjetiti? Glagol nastaje od prefiksa pod- i glagola sjetiti. U tvorbi se ne događa glasovna promjena poput jednačenja suglasnika. Stoga je pravilno pisati: podsjetiti, podsjetim, podsjetiš, podsjetnika, podsjećanje, podsjetni..

Read more

Kako je pravilno pisati: prethodni ili predhodni?Pridjev nastaje u tvorbi od prefiksa pred- i imenice hod odnosno hodni. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa h, prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Konačni oblik glasi: prethodni, prethodna, prethodno, prethodnima, prethodnih, prethod..

Read more

Kako je pravilno pisati: poslijepodne ili poslije podne? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Imenica nastaje u tvorbi od priloga poslije i imenice podne. Pravilno ju je pisati sastavljeno: poslijepodne. Pravilno se piše: poslijepodneva, poslijepodnevni, poslijepodne..

Read more

Kako je pravilno pisati: podcijeniti ili potcijeniti? Glagol nastaje u tvorbi od prefiksa pod- i glagola cijeniti. U tvorbi glagola ne događaju se glasovne promjene poput jednačenja suglasnika. Pravilno se piše: podcijeniti, podcijenio, podcijenila, podcij..

Read more

Kako je pravilno pisati: predsjednik, pretsjednik ili precjednik? Imenica dolazi od glagola predsjedati, koji pak dolazi u tvorbi od prefiksa pred- i glagola sjesti, sjediti. U tvorbi se ne provode glasovne promjene poput jednačenja suglasnika po mjestu tvorbe ili po zvučnosti. Pravilno se piše: predsjednik, predsjednika, predsjedniku, predsjednikom, predsjednici, predsjednica, predsjednički, predsjednikova..

Read more

Kako je pravilno pisati: podpaliti ili potpaliti? Glagol nastaje u tvorbi od prefiksa pod- i glagola paliti. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Stoga je pravilno pisati: potpaliti, potpalim, potpališ, potpalimo, potpalili, potpalile, potp..

Read more

Kako je pravilno pisati: predpotopni ili pretpotopni? Pridjev nastaje u tvorbi od prefiksa pred- i pridjeva potopni. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Stoga je pravilan oblik pridjeva: pretpotopni, pretpotopna, pretpotopno, pretpotop..

Read more

Kako je pravilno pisati: pretprijava ili predprijava? Ova imenica nastaje u tvorbi od prefiksa pred- i imenice prijava. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Tada imenica glasi: pretprijava, pretprijavi, pretprijave, pretprijavama… Također je ispravno pretpremijera, pretpražn..

Read more

Kako je pravilno pisati: podšiti ili potšiti? Glagol nastaje u tvorbi od prefiksa pod- i glagola šiti. U tvorbi se ne događaju glasovne promjene poput jednačenja suglasnika po zvučnosti ili jednačenja suglasnika po mjestu tvorbe. Stoga se pravilno piše: podšiti, podšijem, podšiješ, podšili, podš..

Read more