Tag : P

Kako je pravilno pisati: predstavlja ili pretstavlja? U hrvatskom standardnom jeziku često dolazi do dvojbi kod govornika o pravilnom pisanju riječi. U ovom primjeru, predstaviti ili pretstaviti, problem nastaje zbog izgovora. Ovaj svršeni glagol nastaje od prijedloga pred i glagola staviti. Ovdje je riječ o pravilnom pisanju oblika u prezentu, a pravilno se piše: predstavljam, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: polu finalist, polufinalist ili polu-finalist? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenicom muškog roda označava se osobu koja sudjeluje u polufinalu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polufinalist, polufinalista, polufinali..

Read more

Kako je pravilno pisati: polufinale, polu finale ili polu-finale? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica muškog roda označava stupanj natjecanja prije finalnog dijela. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polufinale, polufinala, polufin..

Read more

Kako je pravilno pisati: prvašič ili prvašić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice prvaš. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prvašić, prvašića, prvaši..

Read more

Kako je pravilno pisati: prjesan ili prijesan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je nekuhano, sirovo. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prijesan, prijesna, prije..

Read more

Kako je pravilno pisati: poči ili poći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači negdje krenuti ili uputiti se. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poći, pođem, pođeš, pođe, pođ..

Read more

Kako je pravilno pisati: provijetravanje ili provjetravanje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola provjetravati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provj..

Read more

Kako je pravilno pisati: provijetriti ili provjetriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači učiniti nešto svježim, pustiti svježi zrak. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provjetriti, provjetrim, provjetr..

Read more

Kako je pravilno pisati: provijetravati ili provjetravati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači učiniti nešto svježim, pustiti svježi zrak. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provjetravati, provjetravam, provjetrav..

Read more

Kako je pravilno pisati: potiče ili potiće? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško ..

Read more