Tag : P

Kako je pravilno pisati: poskupjeti ili poskupiti? Ovdje je riječ o dvama glagolima koja su oba ispravna, no imaju drukčije značenje. Glagol poskupiti označava učiniti nešto skupljim, a poskupjeti znači postajati skupljim. Primjeri pravilnog korištenja su sljedeći: Mlijeko je poskupjelo, Preprodavači su poskupil..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevjeravati ili pronevijeravati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu čiji je svršeni par glagol pronevjeriti. Označava obaviti pronevjeru, kazneno djelo radi imovinske koristi. Pravilno se piše pronevjeravati, pronevjeravao, pronevjeravali, pronevjeravale, pronevjeravaju..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevijeritelj ili pronevjeritelj? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja dolazi od glagola pronevjeriti. Označava osobu koja je napravila pronevjeru. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše: pronevjeritelj, pronevjeritelja, pronevjeritelju, pronevjeriteljem, pronevjeriteljima, pronevjeritelji..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevijera ili pronevjera? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od glagola pronevjeriti. Imenica označava kažnjivo djelo pribavljanja imovinske koristi. Pravilno se piše: pronevjera, pronevjere, pronevjeri, pronevjerom, pronevjer..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevjeriti ili pronevijeriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu u značenju izvršiti pronevjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše pronevjeriti, pronevjerim, pronevjerio, pronevjerili, pronevjerile, pronevjerite, pronevjeriv..

Read more

Kako je pravilno pisati: ponovno ili ponovo? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju priloga u značenju: nanovo, iznova. Obje varijante pisanja, ponovo i ponovno, prihvaćene su u hrvatskom jeziku. Ponekad se preporuča korištenje oblika ponovno kao starijeg oblika. Pravilno je ipak koristiti i oblik ponovo ..

Read more

Kako je pravilno pisati: palijativna ili paliativna? Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na palijativ, Naglašen je kratkosilaznim naglaskom te dolazi od njemačke riječi Palliativ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati palijativna, palijativne, palijati..

Read more

Kako je pravilno pisati: pravomoćan ili pravomočan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što ima zakonsku snagu. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pravomoćan, pravomoćna, pravomo..

Read more

Kako je pravilno pisati: pravomoćnost ili pravomočnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je pravomoćno. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pravomoćnost, pravomoćnosti, pravomoćnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: prijestolonasljednik ili prjestolonasljednik? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja nasljeđuje prijestolje. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prijestolonasljednik, prijestolonasljednika, prijestolonasljedn..

Read more