Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: P

Pekara ili pekarna?

Kako je pravilno pisati: pekara ili pekarna? Ovdje je riječ o dvojbi koju riječ odabrati kad pomislimo na topla peciva i svježi kruh. No, situacija s pekarama, pekarnicama, pekarnama ponešto je komplicirana. Ali, tako je samo na prvi pogled. Naime, riječ pekara označava mjesto proizvodnje kruha, gdje se kruh oblikuje, . . . Pročitaj više

Primijetiti ili primjetiti?

Kako je pravilno pisati: primijetiti ili primjetiti? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između refleksa jata /ije/ ili /je/. Ovakve dvojbe – pisati ije ili je – vrlo su česte u hrvatskom jeziku. Svakodnevno se dvoji pisati lijep ili ljep, vijest ili vjest, i tome slično. Riječ je ovdje . . . Pročitaj više

Promjeniti ili promijeniti?

Kako je pravilno pisati: promjeniti ili promijeniti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Nekim govornicima takve dvojbe ne predstavljaju veliki problem, dok je nekima teško dokučiti kad pisati ije, a kad je. Ovaj glagol dolazi od riječi mijena koja dolazi od . . . Pročitaj više

Plomba ili blomba?

Kako je pravilno pisati: plomba ili blomba? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja se najčešće koristi u stomatologiji, o označava zubnu ispunu koja se umeće u slučaju bolesnog zuba. Također označava i limfni pločicu kojom se pečate različite pošiljke ili predmeti. U hrvatskom jeziku nije rijetkost da se . . . Pročitaj više

Putovi ili putevi?

Kako je pravilno pisati: putovi ili putevi? Ovdje je riječ o dvojbi kako pravilno pisati nominativ množine imenice muškog roda put. Naime, u hrvatskom jeziku postoje dva načina pisanja množinskog oblika imenice put, a to su putevi i putovi. Imenica put označava utabani dio zemlje koji služi za kretanje odnosno . . . Pročitaj više

Putom ili putem?

Kako je pravilno pisati: putom ili putem? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju instrumentala imenice muškog roda put. Imenica je to koja označava utabani dio zemlje koji služi za prolaz odnosno kretanje. Ima i druga značenja, poput smjera kretanja, mogućnosti da se do nečega dođe i mnoga druga. Dakle, imenica . . . Pročitaj više

Pritom ili pri tom?

Kako je pravilno pisati: pritom ili pri tom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, radi se o tome da se ova dvojba, pritom ili pri tom, može pisati na oba načina, rastavljeno i sastavljeno. No, ne u istim prilikama odnosno kontekstima. Pisano sastavljeno, pritom, prilog je . . . Pročitaj više

Podrški ili podršci?

Kako je pravilno pisati: podrški ili podršci? Ovdje je riječ o tome provodi li se u dativu i lokativu imenice ženskog roda podrška glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h ispred glasa i prelaze u glasove c, z, s. Primjeri sibilarizacije su vuk . . . Pročitaj više

Prekosutra ili preksutra?

Kako je pravilno pisati: prekosutra ili preksutra? Ovdje je riječ o dvojbi između dviju varijanata pisanja priloga vremena u značenju dan poslije sutra. Ovaj prilog vremena označava dan koji dolazi nakon sutra, a njegov antonim je dan prije jučer – prekjučer. Prilog nastaje od prijedloga preko i priloga sutra. Naglašen . . . Pročitaj više

Preda mnom ili predamnom?

Kako je pravilno pisati: preda mnom ili predamnom? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge . . . Pročitaj više