Tag : P

Kako je pravilno pisati: pobaćaj ili pobačaj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava operativni zahvat prekidanja trudnoće. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pobačaj, pobačaja, pobačaju, pobača..

Read more

Kako je pravilno pisati: pljačkati ili pljaćkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto nasilno oduzeti, prisvojiti tuđu imovinu. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pljačkati, pljačkam, pljačkaš, pljačka, pljačk..

Read more

Kako je pravilno pisati: pljačci ili pljački? Ovdje je riječ o dativu i lokativu imenice ženskog roda pljačka. Pravilno je ne provoditi glasovnu promjenu sibilarizaciju te u dativu i lokativu pisati: pljački. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Sudjelovao je u pljački. Pričali su o najvećoj pljački ..

Read more

Kako je pravilno pisati: primjenjivati ili primijenjivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači uvesti nešto u upotrebu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati primjenjivati, primjenjujem, primjenjuješ, primjenj..

Read more

Kako je pravilno pisati: preporuča ili preporučuje? Ovdje je riječ o pravilnom obliku prezenta nesvršenog glagola preporučivati. U trećem licu jednine pravilno je pisati: preporučuje. Pravilno se piše: preporučujem, preporučuješ, preporučuju, preporučujemo, preporučujete, preporuč..

Read more

Kako je pravilno pisati: poskupjeti ili poskupiti? Ovdje je riječ o dvama glagolima koja su oba ispravna, no imaju drukčije značenje. Glagol poskupiti označava učiniti nešto skupljim, a poskupjeti znači postajati skupljim. Primjeri pravilnog korištenja su sljedeći: Mlijeko je poskupjelo, Preprodavači su poskupil..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevjeravati ili pronevijeravati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu čiji je svršeni par glagol pronevjeriti. Označava obaviti pronevjeru, kazneno djelo radi imovinske koristi. Pravilno se piše pronevjeravati, pronevjeravao, pronevjeravali, pronevjeravale, pronevjeravaju..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevijeritelj ili pronevjeritelj? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja dolazi od glagola pronevjeriti. Označava osobu koja je napravila pronevjeru. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše: pronevjeritelj, pronevjeritelja, pronevjeritelju, pronevjeriteljem, pronevjeriteljima, pronevjeritelji..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevijera ili pronevjera? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od glagola pronevjeriti. Imenica označava kažnjivo djelo pribavljanja imovinske koristi. Pravilno se piše: pronevjera, pronevjere, pronevjeri, pronevjerom, pronevjer..

Read more

Kako je pravilno pisati: pronevjeriti ili pronevijeriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu u značenju izvršiti pronevjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše pronevjeriti, pronevjerim, pronevjerio, pronevjerili, pronevjerile, pronevjerite, pronevjeriv..

Read more