Tag : P

Kako je pravilno pisati: prvašič ili prvašić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice prvaš. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prvašić, prvašića, prvaši..

Read more

Kako je pravilno pisati: prjesan ili prijesan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je nekuhano, sirovo. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prijesan, prijesna, prije..

Read more

Kako je pravilno pisati: poči ili poći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači negdje krenuti ili uputiti se. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poći, pođem, pođeš, pođe, pođ..

Read more

Kako je pravilno pisati: provijetravanje ili provjetravanje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola provjetravati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provj..

Read more

Kako je pravilno pisati: provijetriti ili provjetriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači učiniti nešto svježim, pustiti svježi zrak. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provjetriti, provjetrim, provjetr..

Read more

Kako je pravilno pisati: provijetravati ili provjetravati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači učiniti nešto svježim, pustiti svježi zrak. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provjetravati, provjetravam, provjetrav..

Read more

Kako je pravilno pisati: potiče ili potiće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola poticati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat..

Read more

Kako je pravilno pisati: poriće ili poriče? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola poricati koji znači negirati nešto što je rečeno ili učinjeno. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat..

Read more

Kako je pravilno pisati: polu maraton, polu-maraton ili polumaraton? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica je sastavljena od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Imenica označava utrku u dužini od 42 kilometra. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polumaraton, polumaratona, polumarat..

Read more

Kako je pravilno pisati: polu automatski, polu-automatski ili poluautomatski? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjev je sastavljen od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Pridjev označava nešto što je kao automat. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poluautomatski, poluautomatskog, poluautomats..

Read more