Tag : D

Kako je pravilno pisati: diplomat ili diplomata? Imenica u značenju ‘onaj koji se bavi diplomatskim poslovima, onaj koji sve postiže na lijep rječit način’ dolazi od grčke riječi diploma. Imenicu muškog roda pravilno je pisati diplomat. G diplomata, D diplomatu A diplomata V diplomate, L diplomatu I ..

Read more

Kako je pravilno pisati: donijet ili donesen? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom od glagola donijeti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilan glagolski pridjev trpni ili pasivni glasi: donesen, donesena, doneseno, doneseni, donese..

Read more

Kako je pravilno pisati: dozrijeti ili dozreti? Glagol u značenju postati zreo, potpuno sazreti na prvom slogu ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se kratko). U tvorbi je nastao od prijedloga do i glagola zreti. Pravilno ga je pisati: dozreti. Nesvršeni glagol ispravno je pisati: do..

Read more

Kako je pravilno pisati: dozvoliti ili dopustiti? Oba glagola označavaju: dati kome slobodu da što radi, i oba se upotrebljavaju u hrvatskom jeziku. Budući da glagol dozvoliti dolazi iz ruskog jezika, preporuča se uporaba glagola dopustiti. Bolje je reći: Ako mi dopustite da Vam se obratim nego Ako mi dozvolite da Vam s..

Read more

Kako je pravilno pisati: drukčiji ili drugačiji? Obje varijante pridjeva imaju isto značenje: onaj koji se razlikuje od drugih. U uporabi su obje varijante, jedna bez glasovne promjene (drugačiji) i ova s provedenom glasovnom promjenom (drugčiji > drukčiji – jednačenje suglasnika po zvučnosti). Iako su obje varijante prihvatljive i točne, jezikoslovci prednost daju obliku: drukčiji, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: drva ili drveta? Oba oblika su točna, no nisu ista odnosno nisu zamjenjiva. Genitiv drveta pravilan je kad je drvo u značenju stabla, biljke. Primjer: Pas trči oko drveta. No, kad je riječ o drvu koje služi za izgradnju, genitiv glasi: drva. Primjer: Stol i stolice su od najbo..

Read more

Kako je pravilno pisati: dućan ili trgovina? Obje imenice označavaju mjesta na kojima se obavlja djelatnost kupovanja odnosno prodaje robe. Ipak, prednost se u hrvatskom standardnom jeziku daje imenici trgovina. imenica dućan smatra se turcizmom, i kao takva manje je poželjna u hrvatskom standardn..

Read more

Kako je pravilno pisati: DVD-i ili DVD-ovi? DVD je kratica koja u engleskom dolazi od digital video disc. U hrvatskom je to digitalni videodisk. Kad je riječ o pokrati DVD, izgovara se tako da svako slovo ima svoj naglasak (de – ve – de). Stoga se deklinira kao jednosložne imenice muškog roda (volovi, radovi, satovi) ..

Read more

Kako se pravilno piše: džamija ili đamija? Imenica označava muslimansku bogomolju s minaretom koja je svojim unutrašnjim rasporedom usmjerena prema Meki, a preuzeta je od turskog cami. U hrvatskom se jeziku u većini turcizama pojavljuje glas dž te ova riječ nije iznimka. Pravilno je stoga pisati džamija, džamije, džamiji, džamijom, džamija, džamijama, džamij..

Read more

Kako je pravilno pisati: džep ili đep? Imenica označava ušiven ili našiven dio na odjeći predviđen za odlaganje sitnijih predmeta ili za ukras, a turskog je podrijetla. Budući da se u većini riječi preuzetih iz turskog jezika odnosno turcizama pojavljuje glas dž, pravilno je pisati: džep, džepa, džepu, džepom, džepovi, džepovima, džeparac, džepar, džepar..

Read more