Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: D

Dobro veče ili dobra veče?

Kako je pravilno pisati: dobro veče ili dobra veče? Ovdje je riječ o pozdravu, koji pripada, uz dobro jutro i dobar dan, među one najčešće u hrvatskom jeziku. Ova imenica ženskog roda, večer, dolazi još od praslavenskog i staroslavenskog večerъ, a prisutna je i u drugim slavenskim jezicima, poput ruskog . . . Pročitaj više

Dodaci ili dodatci?

Kako je pravilno pisati: dodaci ili dodatci? Ovdje je riječ o dvama oblicima koji se mogu pronaći u hrvatskom standardnom jeziku. Slično je i kod zadaci – zadatci, podaci – podatci. Riječ je o množinskim oblicima imenica koje završavaju na -tak: dodatak, podatak, zadatak. U burnoj hrvatskoj jezičnoj povijesti nije . . . Pročitaj više

Do sad ili dosad?

Kako je pravilno pisati: do sad ili dosad? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, . . . Pročitaj više

Djeljiv ili dijeljiv?

Kako je pravilno pisati: djeljiv ili dijeljiv? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Džokej ili đokej?

Kako je ispravno pisati: džokej ili đokej? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak postoje oba glasa . . . Pročitaj više

Dečko ili dećko?

Kako je pravilno pisati: dečko ili dećko? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Dovesti će, dovešće ili dovest će?

Kako je pravilno pisati: dovesti će, dovešće ili dovest će? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. . . . Pročitaj više

Dodijelio ili dodjelio?

Kako je pravilno pisati: dodjelio ili dodijelio? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Dobavljač ili dobavljać?

Kako je pravilno pisati: dobavljač ili dobavljać? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Deterdžent ili detergent?

Kako je pravilno pisati: deterdžent ili detergent? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše imenica muškog roda deterdžent, deterđent ili detergent. Radi se o imenici koja u hrvatski jezik dolazi iz engleskog jezika. Kad neka riječ dolazi iz drugog jezika prilagođava se hrvatskom jezičnom sustavu. Kako se prilagođava . . . Pročitaj više