Tag : D

Kako je pravilno pisati: destimulirajuči ili destimulirajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem glagola destimulirati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati destimulirajući, destimulirajućeg, destimuliraju..

Read more

Kako je pravilno pisati: dopušten ili dozvoljen? Ovdje je riječ o dvama glagolskim pridjevima trpnima. Jedan je od glagola dozvoliti, a drugi od glagola dopustiti. U hrvatskom standardnom jeziku prednost se daje glagolu dopustiti, a glagol dozvoliti smatra se rusizmom i trebalo bi ga izbjegavati. Stoga je bolje pisati: dopustiti, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: dugoroćnost ili dugoročnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava ono što je na dugi rok. Pravilno se piše s glasom /č/: dugoročnost, dugoročnosti, dugoročnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: dijagnostici ili dijagnostiki? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi sibilarizacija u dativu i lokativu imenice dijagnostika. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i piše se: dijagnostici. Primjer pravilne uporabe jest: Ultrazvuk se koristi kao pomoć u dij..

Read more

Kako je pravilno pisati: dragocjenost ili dragocijenost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto velike vrijednosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dragocjenost, dragocjenosti, dragocjenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: dragocijen ili dragocjen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto visoko cijene. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dragocjen, dragocjena, dragocj..

Read more

Kako je pravilno pisati: dijelić ili djelić? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice dio. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati djelić, djelića, djeliću, djeli..

Read more

Kako je pravilno pisati: djelič ili djelić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice dio. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati djelić, djelića, djeliću, djeli..

Read more

Kako je pravilno pisati: djevojčica ili djevojćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice djevojka. Tvori se od imenice djevojka i nastavka -ica. Pravilno se piše: djevojčica, djevojčice, djevojčici, djevojčic..

Read more

Kako je pravilno pisati: dotrčavati ili dotrćavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači doći trčeći. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčavati, dotrčavam, dotrčav..

Read more