Tag : D

Kako je pravilno pisati: devesto ili devetsto? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju brojeva u hrvatskom jeziku, što kod govornika jezika često dovodi do grešaka zbog drukčijeg izgovora od pisanja. Kod broja 900 pravilno se piše: devetsto. Primjer pravilne uporabe jest: Na koncertu je bilo devet..

Read more

Kako je pravilno pisati: destimulirajuči ili destimulirajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem glagola destimulirati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati destimulirajući, destimulirajućeg, destimuliraju..

Read more

Kako je pravilno pisati: dimnjak ili dimljak? U svakodnevnom govoru često se mogu čuti raznorazne varijante određenih riječi i izraza. Tako recimo osim sumnja, često čujemo da mnogo ljudi koristi oblik sumlja. No, jezični standard svakako propisuje točnu varijantu – sumnja – te se u određenim situacijama samo njome valja služiti. Ovdje je riječ o ..

Read more

Kako je pravilno pisati: dopušten ili dozvoljen? Ovdje je riječ o dvama glagolskim pridjevima trpnima. Jedan je od glagola dozvoliti, a drugi od glagola dopustiti. U hrvatskom standardnom jeziku prednost se daje glagolu dopustiti, a glagol dozvoliti smatra se rusizmom i trebalo bi ga izbjegavati. Stoga je bolje pisati: dopustiti, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: dugoroćnost ili dugoročnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava ono što je na dugi rok. Pravilno se piše s glasom /č/: dugoročnost, dugoročnosti, dugoročnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: dijagnostici ili dijagnostiki? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi sibilarizacija u dativu i lokativu imenice dijagnostika. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i piše se: dijagnostici. Primjer pravilne uporabe jest: Ultrazvuk se koristi kao pomoć u dij..

Read more

Kako je pravilno pisati: dragocjenost ili dragocijenost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto velike vrijednosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dragocjenost, dragocjenosti, dragocjenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: dragocijen ili dragocjen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto visoko cijene. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dragocjen, dragocjena, dragocj..

Read more

Kako je pravilno pisati: dijelić ili djelić? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice dio. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati djelić, djelića, djeliću, djeli..

Read more

Kako je pravilno pisati: djelič ili djelić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice dio. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati djelić, djelića, djeliću, djeli..

Read more