Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: D

Dviju ili dvaju?

Kako je pravilno pisati: dviju ili dvaju? Ovdje je riječ o odabiru u pisanju između oblika dviju ili dvaju. Naime, radi se o sklonidbi brojeva. U hrvatskom jeziku dekliniraju se odnosno sklanjaju brojevi do pet: jedan, dva, tri i četiri. Ovdje je riječ o dviju i dvaju, odnosno genitivu množine . . . Pročitaj više

Decimalna točka ili decimalni zarez?

Kako je pravilno pisati: decimalna točka ili decimalni zarez? Piše li se pravilno decimalnu točku ili zarez? Ova dvojba zapravo je vrlo stara i nije usko vezana za hrvatski jezik, već postoji i u mnogobrojnim svjetskim jezicima. Naime, decimalna točka koristi se u engleskom jeziku. Danas je engleski jezik u . . . Pročitaj više

Dobro veče ili dobra veče?

Kako je pravilno pisati: dobro veče ili dobra veče? Ovdje je riječ o pozdravu, koji pripada, uz dobro jutro i dobar dan, među one najčešće u hrvatskom jeziku. Ova imenica ženskog roda, večer, dolazi još od praslavenskog i staroslavenskog večerъ, a prisutna je i u drugim slavenskim jezicima, poput ruskog . . . Pročitaj više

Do sad ili dosad?

Kako je pravilno pisati: do sad ili dosad? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Radi se o prilogu vremena u značenju do ovoga trenutka, do ovoga časa. Pravilno ga je pisati spojeno tj. skupa: dosad. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: *U svrhu naglašavanja piše se često do . . . Pročitaj više

Doviđenja ili do viđenja?

Kako je pravilno pisati: doviđenja ili do viđenja? Ovdje je riječ o spoju prijedloga do i imenice viđenje. Imenica viđenje rijetko se koristi u hrvatskom jeziku, osim u konstrukciji pozdrava. Tada se piše sastavljeno odnosno skupa, a kad se koristi samostalno piše se odvojeno. Primjeri: U zaključku, kao pozdrav na . . . Pročitaj više

Drukčiji ili drugačiji?

Kako je pravilno pisati: drukčiji ili drugačiji? Ovdje je riječ o pisanju pridjeva drukčiji i drugačiji. Oba načina pisanja su pravilna, no neki jezikoslovci zagovaraju korištenje oblika – drukčiji. Kod oblika drukčiji provedena je glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti – drugčiji > drukčiji. Primjeri: U zaključku, oblike drugačija, drugačije, . . . Pročitaj više

Dodaci ili dodatci?

Kako je pravilno pisati: dodaci ili dodatci? Ovdje je riječ o dvama oblicima koji se mogu pronaći u hrvatskom standardnom jeziku. Slično je i kod zadaci – zadatci, podaci – podatci. Riječ je o množinskim oblicima imenica koje završavaju na -tak: dodatak, podatak, zadatak.U burnoj hrvatskoj jezičnoj povijesti nije bilo . . . Pročitaj više

Devetsto ili devesto?

Kako je pravilno pisati: devetsto ili devesto? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju brojeva u hrvatskom jeziku, što kod govornika jezika često dovodi do grešaka zbog drukčijeg izgovora od pisanja. Neki od brojeva s kojima često dolazi do nedoumica su broj 4 kojeg često nalazimo kao ćetiri ili četri, a . . . Pročitaj više

Destimulirajući ili destimulirajuči?

Kako je pravilno pisati: destimulirajuči ili destimulirajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem glagola destimulirati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati destimulirajući, destimulirajućeg, destimulirajućem…

Dimnjak ili dimljak?

Kako je pravilno pisati: dimnjak ili dimljak? U svakodnevnom govoru često se mogu čuti raznorazne varijante određenih riječi i izraza. Tako recimo osim sumnja, često čujemo da mnogo ljudi koristi oblik sumlja. No, jezični standard svakako propisuje točnu varijantu – sumnja – te se u određenim situacijama samo njome valja . . . Pročitaj više