Tag : G

Kako je pravilno pisati: gastro stručnjak, gastro-stručnjak ili gastrostručnjak? Ovdje se radi o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Izraz se sastoji od prefiksoida gastro koji dolazi od grčke riječi za želudac, trbuh. Imenica označava osobu koja je iskusna u gastronomiji. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gastrostručnjak, gastrostručnjaka, gastrostručnj..

Read more

Kako je pravilno pisati: grančica ili granćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice grana kojom se označava dio stabla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati grančica, grančice, grančici, granči..

Read more

Kako je pravilno pisati: glupača ili glupaća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava glupu ženu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaksom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati glupača, glupači, glupače, glupa..

Read more

Kako je pravilno pisati: gastro-vodič, gastro vodič ili gastrovodič? Ovdje se radi o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Izraz se sastoji od prefiksoida gastro koji dolazi od grčke riječi za želudac, trbuh. Imenica označava vodič koji se bavi gastronomijom. Pravilno se piše sastavljeno ili spojeno: gastrovodič, gastrovodiča, gastrovodičem, gastrovodi..

Read more

Kako je pravilno pisati: gluhoća ili gluhoča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava stanje onoga koji je gluh, oni koji ima oštećeno osjetilo sluha. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno se piše gluhoća, gluhoće, gluhoćom, gluho..

Read more

Kako je pravilno pisati: Grad Svjetla ili grad svjetla? Dvojbe u pisanju između velikog i malog početnog slova veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pojmu koji se odnosi na grad Pariz. Obje sastavnice pišu se velikim slovom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Grad Svjetla, Gradu Svjetla, Gradom Svje..

Read more

Kako je pravilno pisati: grčevito ili grćevito? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ od pridjevu i prilogu koji označava nešto s naporom, u grču. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati grčevito, grčevitim, grčevitog, grčevi..

Read more

Kako je pravilno pisati: gledatelj ili gledaoc? Ovdje je riječ o imenici koja označava osobu koja nešto gleda. U hrvatskom standardnom jeziku imenica gledaoc smatra se srbizmom te je poželjno koristiti imenicu gledatelj ili gledalac. Pravilno je pisati gledatelj, gledatelja, gledatelju, gleda..

Read more

Kako je pravilno pisati: gljivična ili gljivićni? Ovaj pridjev označava onog koji se odnosi na gljivice odnosno koji je ozrokovan gljivicama. U hrvatskom standardnom jeziku ispravno je pisati: gljivični, gljivična, gljivično… Tako je ispravno: gljivična infekcija, gljivično oboljenje, gljivične bole..

Read more

Kako je pravilno pisati: gluhonjem ili gluhonijem? Ovaj pridjev u hrvatskom jeziku označava onog koji je prikraćen u osjetilu sluha i daru govora. Dolazi od dvaju pridjeva: gluh i nijem. U ovom složenom obliku pravilno ga je pisati: gluhonijem, gluhonijema, gluhonijemi, gluhonijem..

Read more