Tag : G

Kako je pravilno pisati: gljivična ili gljivićni? Ovaj pridjev označava onog koji se odnosi na gljivice odnosno koji je ozrokovan gljivicama. U hrvatskom standardnom jeziku ispravno je pisati: gljivični, gljivična, gljivično… Tako je ispravno: gljivična infekcija, gljivično oboljenje, gljivične bole..

Read more

Kako je pravilno pisati: gluhonjem ili gluhonijem? Ovaj pridjev u hrvatskom jeziku označava onog koji je prikraćen u osjetilu sluha i daru govora. Dolazi od dvaju pridjeva: gluh i nijem. U ovom složenom obliku pravilno ga je pisati: gluhonijem, gluhonijema, gluhonijemi, gluhonijem..

Read more

Kako je pravilno pisati: glečer ili glećer? Ova imenica u hrvatskom jeziku označava ledenjak. U francuskom jeziku imenica glasi glacier, a u njemačkom jeziku Gletscher. U hrvatskom jeziku pravilno je pisati: glečer, glečera, glečeru, glečerom, gleč..

Read more

Kako je pravilno pisati: glatkoća ili glatkoča? Ova imenica označava svojstvo onog što je glatko; glatkost. U tvorbi nastaje od pridjeva gladak / glatka / glatko i nastavka koji se često koristi u tvorbi imenica: -oća. Stoga je pravilno pisati: glatkoća, glatkoći, glatkoćom, glatkoće… Isto je i s drugim imenicama sa sufiksom -oća: suhoća, sljepoća, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: glađi ili gladži, glađa ili gladža? Ovdje je riječ o komparativu pridjeva gladak / glatka. U tvorbi komparativa dodaje se nastavak -ji. To u tvorbi izgleda ovako: glad – ji > gladji > glađi. Ispravno je pisati: glađi, glađa, glađem, glađima, gla..

Read more

Kako je pravilno pisati: glačati ili glaćati, glačalo ili glaćalo? Glagol i imenica dolaze od praslavenskog gladъčati. U hrvatskom standardnom jeziku glagol i imenicu pravilno je pisati: glačati, glačalo. Ispravno je: glačam, glačaš, glačali, glačale, glača..

Read more

Kako je pravilno pisati: gđa ili gđa.? Ovdje je riječ o pravilima pisanja kratica. Naime, kad se napiše gđa./gđa misli se na kraticu za riječ gospođa. Međutim, oba oblika nisu dopuštena. Pravilno je pisati smao oblik bez točke: gđa! Tako je pravilno koristiti: Poslao sam poruku gđi Mariji. Ovo je moja prijateljica, g..

Read more

Kako je pravilno pisati: gdje god ili gdjegod? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Gdjegod je prilog koji se uvijek piše sastavljeno. Ići ću gdjegod me odvedeš. Zastali bismo gdjegod. Isto je i sa sličnim prilozima: gdjekoji, gdjekud, gdjekamo, gdjeg..

Read more

Kako je pravilno pisati: genije ili genij? Ova imenica dolazi od latinske riječi genius u značenju duh, zaštitničko božanstvo. U hrvatskom označava veliku snagu duha, mašte inventivnosti ili osobu koja to posjeduje. U prilagodbi hrvatskom jeziku gubi se nastavak -uk i dobiva se oblik: genij. Pravilno je genij, genija, geniju, genijem, genijima… Tako da ne ..

Read more

Kako je pravilno pisati: garsonijera ili garsonjera? Imenica u hrvatski jezik dolazi iz francuskog: garçonnière. Kada riječi ulaze u hrvatski jezik, prolaze kroz jezičnu prilagodbu. Tako je ovu imenicu pravilno pisati: garsonijera, garsonijeri, garsonijere, garsonijer..

Read more