Tag : G

Kako je pravilno pisati: gradonaćelnik ili gradonačelnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja vodi grad. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat gradonačelnik, gradonačelnika, gradonačeln..

Read more

Kako je pravilno pisati: gradonaćelnica ili gradonačelnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja vodi grad. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gradonačelnica, gradonačelnice, gradonačeln..

Read more

Kako je pravilno pisati: gošća ili gošča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobu koja dolazi u posjet, boravi u hotel itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gošća, gošće, goš..

Read more

Kako je pravilno pisati: golupčić ili golupćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice golub. Tvori se od imenice golub i nastavka -čić. Pravilno se piše: golupčić, golupčića, golupčiću, golupčić..

Read more

Kako je pravilno pisati: gorčiki ili gorčici? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice gorčika. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u c, z, s. Kod imenice gorčika pravilno je da se sibilarizacija provodi. Pravilno se piše: ..

Read more

Kako je pravilno pisati: gorčina ili gorćina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što je gorkog okusa. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčina, gorčine, gorčini, gorči..

Read more

Kako je pravilno pisati: gorćica ili gorčica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava biljka koja se koristi za izradu senfa. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčica, gorčice, gorč..

Read more

Kako je pravilno pisati: gorćast ili gorčast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se oznčava gorak okus. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčast, gorčasta, gorča..

Read more

Kako je pravilno pisati: gorčika ili gorćika? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava korovna biljka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčika, gorčike, gorčici, gorč..

Read more

Kako je pravilno pisati: gušći ili gušči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o komparativu pridjeva gust koji dolazi od praslavenske riječi gǫstъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gušći, gušćeg, gušćem, guš..

Read more