Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: G

Greški ili grešci?

Kako je pravilno pisati: greški ili grešci? Ovdje je riječ o dvojbi provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod imenice ženskog roda greška. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u glasove c, z, s. Neki od primjera sibilarizacije su . . . Pročitaj više

Gosti ili gostiju?

Kako je pravilno pisati: gosti ili gostiju? Kad dođe do dvojbe gosti ili gostiju, valja provjeriti kako glasi pravilna sklonidba imenice muškog roda gost. Deklinacija imenice muškog roda gost u jednini:N gostG gostaD gostuA gostaV gosteL gostuI gostom Deklinacija imenice muškog roda gost u množini;N gostiG gosti / gostijuD gostimaA . . . Pročitaj više

Gubitci ili gubici?

Kako je pravilno pisati: gubitci ili gubici? Kako se pravilno piše: gubitci ili gubici, gubitcima ili gubicima? Gubitak je imenica muškog roda koja označava ono što je propalo ili izgubljeno. Kod pisanja nominativa množine u praksi možemo vidjeti i oblike gubici i gubitci. Međutim, imenica gubitak pripada imenicama sa sufiksom . . . Pročitaj više

Gradonačelnik ili gradonaćelnik?

Kako je pravilno pisati: gradonaćelnik ili gradonačelnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja vodi grad. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat gradonačelnik, gradonačelnika, gradonačelniku…

Gradonačelnica ili gradonaćelnica?

Kako je pravilno pisati: gradonaćelnica ili gradonačelnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja vodi grad. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gradonačelnica, gradonačelnice, gradonačelnici…

Gošća ili gošča?

Kako je pravilno pisati: gošća ili gošča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobu koja dolazi u posjet, boravi u hotel itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Golupčić ili golupćić?

Kako je pravilno pisati: golupčić ili golupćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice golub. Tvori se od imenice golub i nastavka -čić. Pravilno se piše: golupčić, golupčića, golupčiću, golupčićima…

Gorčici ili gorčiki?

Kako je pravilno pisati: gorčiki ili gorčici? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice gorčika. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u c, z, s. Kod imenice gorčika pravilno je da se . . . Pročitaj više

Gorčina ili gorćina?

Kako je pravilno pisati: gorčina ili gorćina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što je gorkog okusa. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčina, gorčine, gorčini, . . . Pročitaj više

Gorčica ili gorćica?

Kako je pravilno pisati: gorćica ili gorčica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava biljka koja se koristi za izradu senfa. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčica, . . . Pročitaj više