Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: G

Gosti ili gostiju?

Kako je pravilno pisati: gosti ili gostiju? Ovdje je riječ o odabiru kako se pravilno piše genitiv množine imenice muškog roda – gost. Imenica označava osobu koja dolazi u posjet, koja nije domaćin. Dolazi od staroslavenskog i praslavenskog oblika gostь. Javlja se i u frazeologiji, u frazi svakog gosta tri . . . Pročitaj više

Greški ili grešci?

Kako je pravilno pisati: greški ili grešci? Ovdje je riječ o dvojbi provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod imenice ženskog roda greška. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u glasove c, z, s. Neki od primjera sibilarizacije su . . . Pročitaj više

Gubitci ili gubici?

Kako je pravilno pisati: gubitci ili gubici? Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica gubitak u nominativu množine – gubitci ili gubici. Riječ je o tome gubi li se u tvorbi nominativa množine suglasnik t ili se pak ne gubi. Dakle, postavlja se pitanje kako se pravilno . . . Pročitaj više

Glasaj ili glasuj?

Kako je pravilno pisati: glasaj ili glasuj? U ovoj dvojbi radi se o tome piše li se ispravno imperativ glasaj ili glasuj. Odnosno, postavlja se pitanje je li ispravno pisati glagol glasovati ili glasati. Radi se o glagolu kojim se označava odlučivanje na izborima odnosno davanje glasa određenoj osobi ili . . . Pročitaj više

Gracki ili gradski?

Kako je pravilno pisati: gracki ili gradski? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Gluhonijem ili gluhonjem?

Kako je pravilno pisati: gluhonijem ili gluhonjem? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Gradonačelnik ili gradonaćelnik?

Kako je pravilno pisati: gradonaćelnik ili gradonačelnik? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Glađi ili gladži?

Kako je pravilno pisati: glađi ili gladži, glađa ili gladža? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak . . . Pročitaj više

Graničarski ili granićarski?

Kako je pravilno pisati: graničarski ili granićaski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na graničare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničarski, graničarskog, . . . Pročitaj više

Graničnik ili granićnik?

Kako je pravilno pisati: granićnik ili graničnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava uređaj koji sprečava neki proces da prijeđe preko granice ili kamen uz rub ceste. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U . . . Pročitaj više