Tag : NJ

Kako je pravilno pisati: njegi ili njezi? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice njega. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u glasove c, z i s (majka – majci, vrag – vrazi). Pravilno je da se ..

Read more

Kako je pravilno pisati: njegovateljičin ili njegovateljićin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje e riječ o pridjevu kojim se označava nešto što pripada njegovateljici. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati njegovateljičin, njegovateljičina, njegovateljiči..

Read more

Kako je pravilno pisati: newyorški ili njujorški? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava da nešto pripada New Yorku ili da se odnosi na New York. Premda se u nazivu grada zadržava naziv, kod pridjeva se prilagođava hrvatskom jezičnom sustavu. Stoga se pravilno piše: njujorški, njujorška, njujorško, njujorškim, njujorških… Pravilna je uporaba: Dan su obilježile ..

Read more

Kako je pravilno pisati: njen ili njezin? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju posvojne zamjenice u ženskom rodu – njezin ili njen. Oba oblika su ravnopravna i koriste se u hrvatskom jeziku. Označavaju da nešto pripada osobi o kojoj se govori. Neki jezikoslovci smatraju da prednost ima oblik njezin, a da kraći oblik njen pripada ..

Read more