Tag : NJ

Kako je pravilno pisati: njen ili njezin? Ovdje je riječ o posvojnim zamjenicama. Naime, zamjenice njezin i njen su u uporabi u hrvatskom jeziku. Jedina je razlika u tome da je oblik njen primjerniji svakodnevnom, razgovornom stilu, a oblik njezin je primjeren u službenom izražavanju. Tako u pisanju elektroničke pošte, u službenoj komunikaciji – bolje ..

Read more