Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: NJ

Njegi ili njezi?

Kako je pravilno pisati: njegi ili njezi? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Njegovateljičin ili njegovateljićin?

Kako je pravilno pisati: njegovateljičin ili njegovateljićin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje e riječ o pridjevu kojim se označava nešto što pripada njegovateljici. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati njegovateljičin, njegovateljičina, njegovateljičinim…

Njujorški ili newyorški?

Kako je pravilno pisati: njujorški ili newyorški? Ovdje se radi o tome kako je pravilno pisati pridjev izveden od naziva za jedan od najpoznatijih gradova svijeta – New York. Riječ je o tome prilagođava li se pisanje pridjeva pravilima hrvatskog jezika (njujorški) ili čuvamo originalni naziv (newyorški) sa slovima w . . . Pročitaj više

Njen ili njezin?

Kako je pravilno pisati: njen ili njezin? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju posvojne zamjenice u ženskom rodu – njezin ili njen. Oba oblika su ravnopravna i koriste se u hrvatskom jeziku. Označavaju da nešto pripada osobi o kojoj se govori. Neki jezikoslovci smatraju da prednost ima oblik njezin, a . . . Pročitaj više