Tag : K

Kako je pravilno pisati: kovrča ili kovrća? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte kod govornika hrvatskog jezika. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava uvijeni pramen kose, a pravilno se piše kovrča, kovrče, kovrčav, kovrč..

Read more

Kako je pravilno pisati: kupač ili kupać? Dvojbe između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Imenica muškog roda označava osobu koja se kupa. Dolazi od glagola kupati (se) i sufiksa -ač. Stoga je pravilno pisati: kupač, kupača, kupačima, kupačica, kupačice, kupačicom… Također je ispravno: kopač, šetač, jahač, pis..

Read more

Kako je pravilno pisati: katoličanstvo ili Katoličanstvo? Ovdje je riječ o pravilima pisanja malog i velikog početnog slova. Imenica srednjeg roda označava ukupnost katolika ili katoličkog svijeta. Pravilno ju je pisati malim početnim slovom: katoličanstvo. Također se malim slovom piše: islam, pravoslavlje, budizam, budist, pravoslavac, kato..

Read more

Kako je pravilno pisati: koeficijent ili koeficijent? Imenica muškog roda u značenju broj kojim se množi varijabla u funkciji došla je iz njemačkog jezika: Koeffizient. Podrijetlo je od latinskog efficere – izvršiti. U hrvatskom jeziku pravilno je pisati: koeficijent, koeficijenta, koeficijen..

Read more

Kako je pravilno pisati: kakvoća ili kakvoča? Ovdje je riječ o imenici koja označava svojstvo da se što razlikuje prema poželjnim svojstvima. Tvorena je od kako/kakvo i sufiksa -oća. Stoga je pravilno pisati: kakvoća, kakvoće, kakvo..

Read more

Kako je pravilno pisati: Kaštel Sućurac ili Kaštel sućurac? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. Riječ je o naseljenom mjestu pokraj Splita, jednom od sedam naselja koje čine grad Kaštela. Naseljena mjesta pravilno je pisati velikim početnim slovom, sve sastavnice osim veznika i prijedloga. Pravilno je pisati: Kaštel Sućurac, Kaštel ..

Read more

Kako je pravilno pisati: kad li ili kadli? Ovdje je riječ o vezniku koji se koristi za izricanje nečeg neočekivanog. Nastala je povezivanjem priloga kad i čestice li. Pravilno ga je pisati sastavljeno: kadli. Pravilna je uporaba: Izgledali su dobro, kadli odjednom dođoše bolji ..

Read more

Kako je pravilno pisati: kampkućica, kamp kućica ili kamp-kućica? Ovdje je riječ o složenici od dvije sastavnice od kojih svaka ima vlastito značenje i naglasak. U deklinaciji mijenja se samo druga sastavnica, a pravilno je pisati sa spojnicom: kamp-kućica, kamp-kućici, kamp-kućice, kamp-kućicama… Isto se piše i složenica kamp-prikolica, sa ..

Read more