Tag : K

Kako je pravilno pisati: karlovaćki ili karlovački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na Karlovac ili njegove stanovnike. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati karlovački, karlovačkog, karlovač..

Read more

Kako je pravilno pisati: kandža ili kanđa? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) piše se glas /dž/. Glas ..

Read more

Kako je pravilno pisati: kriminalist ili kriminalista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi proučavanjem kriminalnih radnji. U srpskom jeziku pravilno je pisati kriminalista, međutim u hrvatskom standardnom jeziku nominativ jednine glasi kriminalist, a genitiv jednine kriminalista. Primjer pravilne uporabe glasi: Kriminalist proučav..

Read more

Kako je pravilno pisati: kolićina ili količina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava mnoštvo, svojstvo veličine ili kvantiteta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količina, količine, količ..

Read more

Kako je pravilno pisati: kolićinski ili količinski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na količnike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količinski, količinskog, količins..

Read more

Kako je pravilno pisati: kolićnik ili količnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava rezultat operacije dijeljenja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količnik, količnika, količn..

Read more

Kako je pravilno pisati: kućica ili kučica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice kuća. Tvori se od imenice kuća i nastavka -ica. Pravilno se piše: kućica, kućici, kućice, kućic..

Read more

Kako je pravilno pisati: kćerkica ili kčerkica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice kći odnosno kćerka. Pravilno se piše s glasom /ć/: kćerkica, kćerkice, kćerkici, kćerkic..

Read more

Kako je pravilno pisati: kondicijski ili kondicioni? Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na kondiciju. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od njemačke riječi Kondition. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kondicijski, kondicijskog, kondicijs..

Read more

Kako je pravilno pisati: kamion ili kamijon? U ovom primjeru riječ je o dvojbi treba li imenica muškog roda koja označava teretno vozilo sadržavati glas j između glasova i te o. Takve dvojbe nisu rijetkost, te se primjerice dvoji u pisanju između glagolskog pridjeva radnog – radio i radijo, mislio i mislijo, te tome slično. ..

Read more