Tag : K

Kako je pravilno pisati: konačno ili konaćno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je definitivno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati konačno, konačne, kona..

Read more

Kako je pravilno pisati: kratko metražni, kratko-metražni ili kratkometražni? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje se radi o pridjevu nastalom od priloga kratko i pridjeva metražni. Označava filmove kraćeg trajanja, suprotno od cjelovečernjeg filma. Pravilno se piše sastavljeno: kratkometražni, kratkometražnih, kratkometražnima, kratkometražnog, kratkometra..

Read more

Kako je pravilno pisati: kućanstvo ili kučanstvo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava jedinica sastavljena od članova obitelji. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kućanstvo, kućanstva, kućans..

Read more

Kako je pravilno pisati: koristeći ili koristeči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem koji dolazi od glagola koristiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati k..

Read more

Kako je pravilno pisati: krečenje ili krećenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja označava premazivanje zidova. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati krečenje, krečenja, kreče..

Read more

Kako je pravilno pisati: krećiti ili krečiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji može značiti širiti noge ili bojati nešto. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati krečiti, krečim, krečiš, kre..

Read more

Kako je pravilno pisati: kontaktirati koga ili kontaktirati s nekim? U poslovnom jeziku često možemo vidjeti konstrukciju kontaktirati + akuzativ. Primjerica: kontaktirati nas, njih, njega, nju… Ipak, u hrvatskom jeziku ispravno bi bilo koristiti konstrukciju kontaktirati + instrumental. Tako je pravilno: kontaktirajte s nama, s njima, s njom, s njim, s Pet..

Read more

Kako je pravilno pisati: klizač ili klizać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja kliže. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati klizač, klizača, klizaču, kliza..

Read more

Kako je pravilno pisati: kočnica ili koćnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava napravu za usporavanje. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kočnica, kočnice, kočnici, kočni..

Read more

Kako je pravilno pisati: kopča ili kopća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava napravu za pričvršćivanje. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom te dolazi od turske riječi kopça. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kopča, kopče, kopči, kop..

Read more