Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: K

Kamo li ili kamoli?

Kako je pravilno pisati: kamo li ili kamoli? Ovdje je riječ o dvojbi piše li se pravilno sastavljeno odnosno skupa kamoli, ili pak odvojeno tj. rastavljeno kamo li. Ova dvojba nastaje jer je čestica li veoma česta u hrvatskom jeziku i koristi se tvorbi pitanja, a i u drugim konstrukcijama. . . . Pročitaj više

Kutem ili kutom?

Kako je pravilno pisati: kutem ili kutom? Ovdje je riječ o pravilnom obliku pisanja instrumentala jednine imenice muškog roda kut. Kod nekih imenica koje završavaju na palatal instrumental jednine završava na -em. Neki od primjera su sljedeći: mulj – muljem, paž – pažem, mladić – mladićem i dr.Budući da imenica . . . Pročitaj više

Koverta ili kuverta?

Kako je pravilno pisati: koverta ili kuverta? Za mnoge riječi u hrvatskom standardnom jeziku postoji više načina pisanja. Neke se pišu različito u drugim krajevima i mjestima, neke se riječi koriste drugačije kod različitih dobnih skupina. Kod riječi – kuverta, koverta, kuverat – radi se o imenici koja označava omotnicu . . . Pročitaj više

Kadkad ili katkad?

Kako je pravilno pisati: kadkad ili katkad? Ovdje riječ o dvojbi, a ponekad i trojbi između kadkad, katkad, kad-kad i raznim varijantama pisanja na koje možemo naići. Radi se o prilogu sličnog značenja kao i ponekad. Može ga se zamijeniti frazama s vremena na vrijeme, tu i tamo, i druge. . . . Pročitaj više

Karlovački ili karlovaćki?

Kako je pravilno pisati: karlovaćki ili karlovački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na Karlovac ili njegove stanovnike. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati karlovački, karlovačkog, karlovačkom…

Kandža ili kanđa?

Kako je pravilno pisati: kandža ili kanđa? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) . . . Pročitaj više

Kriminalist ili kriminalista?

Kako je pravilno pisati: kriminalist ili kriminalista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi proučavanjem kriminalnih radnji. U srpskom jeziku pravilno je pisati kriminalista, međutim u hrvatskom standardnom jeziku nominativ jednine glasi kriminalist, a genitiv jednine kriminalista. Primjer pravilne uporabe glasi: Kriminalist proučava . . . Pročitaj više

Količina ili kolićina?

Kako je pravilno pisati: količina ili kolićina? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Količinski ili kolićinski?

Kako je pravilno pisati: kolićinski ili količinski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na količnike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količinski, količinskog, količinskom…

Količnik ili kolićnik?

Kako je pravilno pisati: kolićnik ili količnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava rezultat operacije dijeljenja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količnik, količnika, količniku…