Tag : Z

Kako je pravilno pisati: zabavljač ili zabavljać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja zabavlja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zabavljač, zabavljača, zabavlja..

Read more

Kako je pravilno pisati: zabavljačica ili zabavljaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja zabavlja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zabavljačica, zabavljačice, zabavljač..

Read more

Kako je pravilno pisati: zabavljački ili zabavljaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na zabavu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zabavljački, zabavljačke, zabavljač..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaštićen ili zaštičen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola zaštititi. Naglašen kratkouzlaznim naglaskom te znači nešto obraniti, osigurati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zaštićen, zaštićena, zaštić..

Read more

Kako je pravilno pisati: zadača ili zadaća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava zadatak koji se mora ispuniti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zadaća, zadaće, zada..

Read more

Kako je pravilno pisati: zapanjujući ili zapanjujuči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što jako iznenađuje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zapanjujući, zapanjujućeg, zapanjuju..

Read more

Kako je pravilno pisati: zelenjeti ili zeleniti? Ovdje je riječ o dvama različitim glagolima. Oba su pravilna, no njihovo značenje je različito. Glagol zeleniti znači činiti nešto zelenim, a glagol zelenjeti znači postajati zelenim. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Zelenjeo je od mučnine. Soboslikar je ze..

Read more

Kako je pravilno pisati: zvučni ili zvućni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na zvuk, što odzvanja. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvučni, zvučnog, zvuč..

Read more

Kako je pravilno pisati: zvučnik ili zvućnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava uređaj koji prenosi zvuk. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvučnik, zvučnika, zvučniku, zvučni..

Read more

Kako je pravilno pisati: zvučati ili zvućati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači dati zvuk, odzvanjati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvučati, zvučim, zvučiš, zvu..

Read more