Tag : Z

Kako je pravilno pisati: zadačnica ili zadaćnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava školska bilježnica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zadaćnica, zadaćnice, zadaćnici, zadaćni..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćuti ili začuti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto čuti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začuti, začujem, začuješ, začuje, začuj..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćudo ili začudo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto suprotno očekivanjima. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat..

Read more

Kako je pravilno pisati: začuditi ili zaćuditi? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači izazvati čuđenje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začuditi, začudim, začudiš, zač..

Read more

Kako je pravilno pisati: začudan ili zaćudan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što izaziva čuđenje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćiniti ili začiniti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači dodati začin nekom jelu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začiniti, začinim, začiniš, zač..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćeti ili začeti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači dati život, zamisli nešto. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začeti, začnem, začneš, za..

Read more

Kako je pravilno pisati: začetak ili zaćetak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava početak nekog razvoja. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začetak, začetka, začetku, začet..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćepiti ili začepiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači zatvoriti nešto čepom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začepiti, začepim, začepiš, zač..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćelje ili začelje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom označava zadnji dio kolone. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začelje, začelja, zače..

Read more