Tag : Z

Kako je pravilno pisati: zauzeče ili zauzeće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava zauzimanje. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zauzeće, zauzeća, zauze..

Read more

Kako je pravilno pisati: zraćiti ili zračiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači odisati dobrim, izlagati se rendgenskim zrakama ili izlagati se svježem zraku. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zračiti, zračim, zračiš, zra..

Read more

Kako je pravilno pisati: zraćenje ili zračenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava nešto što odiše lijepim, izlaganje rendgenskim zrakama ili izlaganje svježem zraku. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zračenje, zračenja, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: zvjezdurina ili zvijezdurina? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o uvećanici ili augmentativu imenice zvijezda. Pravilno se piše s /je/: zvjezdurina, zvjezdurine, zvjezdurini, zvjezdurinama, zvjezduri..

Read more

Kako je pravilno pisati: zločestoća ili zloćestoća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina nekoga tko je zloban. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zloća, zloće, zlo..

Read more

Kako je pravilno pisati: zločesto ili zloćesto? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto na zao način. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: zločest ili zloćest? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko želi zlo. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zločest, zločestog, zločes..

Read more

Kako je pravilno pisati: zločinački ili zloćinaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na zločince. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zločinački, zločinačkog, zločinač..

Read more

Kako je pravilno pisati: zloćinac ili zločinac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja čini zločin. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zločinac, zločinca, zloči..

Read more

Kako je pravilno pisati: završijo ili završio? U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik završija, završijo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola završiti koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more