Tag : E

Kako je pravilno pisati: evropski ili europski? Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji označavaju nešto što se odnosi na Europu ili na način Europe. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te se tvore od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati europski, europskog, europs..

Read more

Kako je pravilno pisati: Evropljani ili Europljani? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označavaju stanovnici Europe. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Europljanin, Europljanina, Europljan..

Read more

Kako je pravilno pisati: Evropa ili Europa? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava jedan od pet kontinenata, mitološku kćer kralja Agenora ili Jupiterov satelit. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Europa, Europe, Europi, Euro..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekonomist ili ekonomista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava stručnjaka za ekonomske znanosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U srpskom jeziku pravilno je pisati ekonomista, međutim u hrvatskom standardnom jeziku nominativ jednine glasi ekonomist, a genitiv jednine ekonomista. Primjer pravilne uporabe glasi: Čuo sam procjene uglednog ekonomista, On je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: epidemiolog ili epidemijolog? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja se bavi epidemiologijom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati epidemiolog, epidemiologa, epidemiolože, epidemiolozi, epidemiolo..

Read more

Kako je pravilno pisati: epidemiološki ili epidemijološki? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na epidemiologiju ili epidemiologe. Dolazi od riječi epidemiologija te je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati epidemiološki, epidemiološkom, epidemiološ..

Read more

Kako je pravilno pisati: etnički ili etnićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na narod, što pripada narodu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom i dolazi od grčke riječi ethnikós. Pravilno je pisati etnički, etničkog, etničkom, etni..

Read more

Kako je pravilno pisati: etičan ili etićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto nadahnuto etikom, koji djeluje po etici. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati etičan, etičnog, etičnom, etičnih, eti..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekstra profit, ekstra-profit ili ekstraprofit? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik ekstra jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica muškog roda označava višak iznad prosječnog profita, posebnu zaradu. Pravilno je pisati ekstraprofit, ekstraprofita, ekstraprofitu, ekstraprofi..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekonomičan ili ekonomićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto ili nekog racionalnog u troškovima. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ekonomičan, ekonomičnog, ekonomičnom, ekonomič..

Read more