Tag : E

Kako je pravilno pisati: eko lanac, ekolanac ili eko-lanac? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice lanac. Imenica je naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekolanac, ekolanca, ekola..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko brod, eko-brod ili ekobrod? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice brod. Imenica je naglašena kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekobrod, ekobroda, ekobr..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko rasizam, eko-rasizam ili ekorasizam? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice rasizam. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekorasizam, ekorasizma, ekorasizmu, ekorasiz..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekopsihijatrija, eko psihijatrija ili eko-psihijatrija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice psihijatrija. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekopsihijatrija, ekopsihijatrije, ekopsihijatr..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko sistem, eko-sistem ili ekosistem? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice sistem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekosistem, ekosistema, ekosistemu, ekosiste..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekonomičnost ili ekonomićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava poslovanje uz niske troškove. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekonomičnost, ekonomičnosti, ekonomičnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko sustav, eko-sustav ili ekosustav? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice sustav. Imenica je naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekosustav, ekosustava, ekosustavu, ekosusta..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko savjetnik, ekosavjetnik ili eko-savjetnik? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice savjetnik. Imenica označava osobu koja je savjetnik u pitanjima ekologije. Pravilno se piše sastavljeno: ekosavjetnik, ekosavjetnika, ekosavjetniku, ekosavjetnici, ekosavjetnicima, ekosavjetni..

Read more

Kako je pravilno pisati: evropski ili europski? Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji označavaju nešto što se odnosi na Europu ili na način Europe. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te se tvore od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati europski, europskog, europs..

Read more