Tag : E

Kako je pravilno pisati: energičan ili energićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što posjeduje energiju. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati e..

Read more

Kako je pravilno pisati: energićnost ili energičnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označavaju osobine nekoga tko je odlučan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati energičnost, energičnost, energičnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: energićno ili energično? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto na energičan, odlučan način. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati energično, energične, energi..

Read more

Kako je pravilno pisati: epidemija ili epidemia? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava zaraznu bolest koja se brzo širi. Dolazi od grčke riječi epidēmía. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: epidemija, epidemije, epidemiji, epidemijom, epidemij..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko lanac, ekolanac ili eko-lanac? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice lanac. Imenica je naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekolanac, ekolanca, ekola..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko brod, eko-brod ili ekobrod? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice brod. Imenica je naglašena kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekobrod, ekobroda, ekobr..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko rasizam, eko-rasizam ili ekorasizam? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice rasizam. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekorasizam, ekorasizma, ekorasizmu, ekorasiz..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekopsihijatrija, eko psihijatrija ili eko-psihijatrija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice psihijatrija. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekopsihijatrija, ekopsihijatrije, ekopsihijatr..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko sistem, eko-sistem ili ekosistem? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice sistem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekosistem, ekosistema, ekosistemu, ekosiste..

Read more