Tag : E

Kako je pravilno pisati: ekstravertiranost ili ekstrovertiranost? Imenica označava povećanu usmjerenost pojedinca na njegovu socijalnu i fizičku okolinu te je suprotna introvertiranosti. Dolazi od latinskih riječi ekstra- + vertere (okretati). S obzirom na etimologiju riječi, pravilno je pisati ekstravertiranost, ekstravertiranosti, ekstravertiranošću, ekstravertiranostima, ekstrav..

Read more

Kako je pravilno pisati: e-pošta ili e-mail? E-mail (izgovora i mejl) sustav je za prijenos poruka preko računala ili mobitela spojenih na mrežu. Kratica e u engleskom jeziku označava pridjev electronic, a u hrvatskom bi imenica glasila: elektronička pošta. Bolje je koristiti hrvatsku dugu varijantu (elektronička pošta) ili kratku varijantu (e-pošta). Također, pravilno je koristiti: ..

Read more

Kako je pravilno pisati: event ili događanje? Danas sve više riječi iz engleskog jezika nasilno prodire u hrvatski jezik. To je posljedica globalizacije, ali ipak moramo kao govornici hrvatskog očuvati hrvatske riječi od tog utjecaja. Tako se sve više može čuti: stage umjesto pozornica, happening ili event za neko događanje, događaj, svečanost… Event zamjenjuje čitav ..

Read more

Kako je pravilno pisati: edukacija ili obrazovanje? Edukacija je internacionalizam latinskog podrijetla. U većini značenja u hrvatskom jeziku može se zamijeniti izrazima: obrazovanje, izobrazba, radionica, tečaj, seminar… Kad je to moguće, bolje je koristiti neku od hrvatskih riječi. Primjerice: Danas smo imali radionicu na poslu. (umjesto edukaciju na poslu). Također, pridjev obrazovni često može zamijeniti ..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko uzgoj ili ekouzgoj? Prefiksoid eko- grčkog je podrijetla (grč. oȋkos) i označava dom, kuću, boravište. Danas najčešće označava da je ono što je drugi dio riječi vezano za ekologiju. Pravilno ga je uvijek pisati sastavljeno. Stoga je ispravno: ekouzgoj, ekouzgoja, ekouzgojem.. Također je pravilno: ekoklimatologija, ekoselo, ekosu..

Read more

Kako je pravilno pisati: elektronička pošta ili elektronska pošta? Pridjevi elektronička i elektronska po značenju se razlikuju. Naime, elektronski označava da se što odnosi na elektrone, a elektronički da se odnosi na elektroniku. Stoga je pravilno reći: elektronski mikroskop, ali: elektronička pošta, elektronička glazba, elektronički zapis i dr. Dakle, pravilno je elektronič..

Read more

Kako je pravilno pisati: eksproprijacija ili esproprijacija? Imenica ženskog roda označava oduzimanje ili ograničenje imovinskih prava. Dolazi od latinskog gdje proprius znači vlastiti i prijedlog ex (u hrvatskom eks). Stoga je ispravno pisati: eksproprijacija. Isto je i sa sličnim imenicama: ekshumacija, ekskurzija, ekspedi..

Read more

Kako je pravilno pisati: euro atlantski, euro-atlantski ili euroatlantski? U hrvatskom standardnom jeziku pravilo glasi da se riječi s prefiksoidom euro- pišu sastavljeno te je stoga ispravno pisati: euroatlantski. Pridjev se odnosi na Europu i zemlje se obje strane Atlantika. I druge riječi s euro- pišu se sastavljeno: euroazijski, eurodolarski, eurokrac..

Read more

Kako je pravilno pisati: Europljanin ili europljanin? Dvojbe između velikog i malog početnog slova česte su u hrvatskom jeziku. Kad je riječ o stanovnicima država i kontinenata, pravilno ih je pisati velikim početnim slovom. Tako je pravilno pisati: Europljanin, Azijat, Afrikanac, Amerikanac, Rus, Japanac, Kinez, Hrvat, Čeh… Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Taj je čovjek ..

Read more

Kako je pravilno pisati: europski ili Europski? U hrvatskom jeziku česta je dvojba između pisanja malog i velikog početnog slova. Pravilo u ovom slučaju glasi da se pridjevi koji završavaju na -ski, -ški, -čki pišu malim početnim slovom. Tako je pravilno pisati europski, japanski, azijski, hrvatski,… U uporabi primjeri su: Njegujemo europske vrijednosti. On je ..

Read more