Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: O

Odsada ili otsada?

Kako je pravilno pisati: odsada ili otsada? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Osvjestiti ili osvijestiti?

Kako je pravilno pisati: osvjestiti ili osvijestiti? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju odraza jata u hrvatskom jeziku, ije ili je, u značenju probuditi se iz nesvijesti ili doći k svijesti. Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom na drugom slogu, odnosno možemo reći da je njegov izgovor dug. Ekavska . . . Pročitaj više

Ovde ili ovdje?

Kako je pravilno pisati: ovde ili ovdje? U ovom slučaju odnosno dvojbi, pisati ovdje ili ovde, koja se često javlja kod govornika hrvatskog jezika, odgovor je nedvosmislen. U našim narječjima i govorima oblik ovde može se često čuti, kao i primjerice oblik ‘ovdi’, ‘odi’ i slični, koje možemo čuti u . . . Pročitaj više

Odjednom ili od jednom?

Kako je pravilno pisati: odjednom ili od jednom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, . . . Pročitaj više

Objekt ili objekat?

Kako je pravilno pisati: objekt ili objekat? Imenica dolazi od latinske riječi obiectum. U njemačkom jeziku glasi Objekt. U hrvatskom jeziku primarno označava ono na što je usmjerena radnja. Može označavati i neku zgradu, kao u primjeru stambeni objekt, a najčešće se koristi u jezikoslovlju kao gramatička kategorija, poput subjekta, . . . Pročitaj više

Od malena ili odmalena?

Kako je pravilno pisati: od malena ili odmalena? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U tom polju često zna doći do dvojbi kod govornika hrvatskog jezika. Ovdje je riječ o prilogu koji je pravilno pisati spojeno odnosno zajedno: odmalena. Primjeri kako se pravilno piše i koristi su . . . Pročitaj više

Odnedavno ili od nedavno?

Kako je pravilno pisati: odnedavno ili od nedavno? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom slučaju, odnedavno jest jednorječnica koja pripada skupini priloga kojima je jedna od sastavnica prijedlog ili prefiks, a druga prilog, pridjev, zamjenica ili prijedlog.Stoga je pravilno pisati je sastavljeno odnosno spojeno: odnedavno. . . . Pročitaj više

Otom potom, o tom po tom ili o tom potom?

Kako je pravilno pisati: o tom po tom ili otom potom? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno . . . Pročitaj više

Obrazci ili obrasci?

Kako je pravilno pisati: obrazci ili obrasci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Optuženički ili optuženićki?

Kako je pravilno pisati: optuženićki ili optuženički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na optuženika ili na način optuženika. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno . . . Pročitaj više