Tag : O

Kako je pravilno pisati: orijentiran ili orjentiran? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je usmjereno u nekom smjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati orijentiran, orijentirana, orijentira..

Read more

Kako je pravilno pisati: ozraćen ili ozračen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ozračiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračen, ozračena, ozrač..

Read more

Kako je pravilno pisati: ozraćje ili ozračje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava određena okolina, atmosfera. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračje, ozračja, ozra..

Read more

Kako je pravilno pisati: ozraćenost ili ozračenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje nekoga ili nečega što je ozračeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračenost, ozračenosti, ozračenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: orijentacijski ili orjentacijski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na orijentaciju. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati orijentacijski, orijentacijskog, orijentacijs..

Read more

Kako je pravilno pisati: opeči ili opeći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači učiniti nešto vrućim ili izazvati ozljedu na koži. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati opeći, opečem, opeč..

Read more

Kako je pravilno pisati: opeče ili opeće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola opeći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more

Kako je pravilno pisati: opećen ili opečen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola opeći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati opečen, opečena, opeč..

Read more

Kako je pravilno pisati: oštečen ili oštećen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je pretrpio štetu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati oštećen, oštećenog, ošteće..

Read more

Kako je pravilno pisati: oštečenje ili oštećenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava nanesena šteta na nekom objektu. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati oštećenje, oštećenja, ošteće..

Read more