Tag : O

Kako je pravilno pisati: operater ili operator? Kada je riječ o dvojbi između navedenih imenica, treba pripaziti na značenje riječi. Naime, obje su imenice pravilne, ali se značenjski razlikuju. Operater oznčava osobu koja izvodi određene tehničke operacije ili upravlja određenim tehničkim uređajima. Kada znači ‘pružatelj telekomunikacijskih usluga’, pravilno je koristiti imenicu operator. Dakle, piše se ..

Read more

Kako je pravilno pisati: oko desetak ili desetak? Brojevni prilog desetak označava približnu mjeru čega (približno deset). Prilog oko također oznaačuje približnost. Kada se obje riječi upotrebljavaju zajedno, nepotrebno se ponavlja isto značenje (pleonazam). Stoga je pravilno pisati desetak ili ..

Read more

Kako je pravilno pisati: odmarati ili odmarati se? Kada je riječ o navedenoj jezičnoj dvojbi, treba pripaziti radi li se o prijelaznom ili povratnom glagolu. Naime, kada uz glagol dolazi dopuna koja označava dio tijela, piše se odmarati. Pravilno je: odmaram noge, odmaram leđa. U svim ostalim slučajevima treba ga pisati uz zamjenicu se: Odmaram ..

Read more

Kako je pravilno pisati: oštećenik ili oštečenik? Imenica označava osobu kojoj je nanesena šteta u nekom sporu ili postupku. Nastala je prema glagolu oštetiti, odnosno njegovom glagolskom pridjevu trpnom, oštećen. Pravilno je dakle pisati oštećenik, oštećenika, oštećeniku, oštećenikom, oštećenici, oštećenicima, oštećeni..

Read more

Kako je pravilno pisati: Osječanin ili Osiječanin? Imenica označava stanovnika grada Osijeka. Iako se grad piše s ije, etnici glase: Osječanin i Osječanka. Dakle, pravilno je pisati: Osječanin, Osječanina, Osječaninu, Osječaninom, Osječani, Osječan..

Read more

Kako je pravilno pisati: osijet ili osjet? Imenica označava doživljaj koji nastaje djelovanjem fizikalnog procesa na osjetilo, čulni opažaj. Riječ je pravilno pisati s je: osjet, osjeta, osjetu, osjetom, osjetima, osje..

Read more

Kako je pravilno pisati: odslušati ili otslušati? Glagol znači završiti slušanje, a nastao je u tvorbi od prijedloga od i glagola slušati. U navedenoj se riječi dogodilo jednačenje po zvučnosti jer su se zajedno našli zvučni glas d i bezvučni glas s. Ipak, glasovna se promjena ne bilježi u pismu. Pravilno je stoga pisati odslušati, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: odjedanput ili odjedamput? Prilog dolazi u značenju onoga što se dogodilo iznenada, neočekivano. U navedenoj se riječi zubni suglasnik n našao ispred dvousnenoga suglasnika p te se dogodilo jednačenje po mjestu tvorbe (n je prešlo u dvousnenik m). Ipak, iako se provodi u izgovori, glasovna promjena se ne zapisuje jer se ..

Read more

Kako je pravilno pisati: odijelce ili odjelce? Imenica je deminutiv odnosno umanjenice riječi odijelo. Po pravopisu, kod tvorbi umanjenica ili deminutiva nastavcima -ce, -ak, -ka korijenski se slog ne krati, npr. ždrijelo – ždrijelce, cvijet – cvijetak. Pravilno je stoga pisati odijelce, odijelca, odijelcu, odijelcem, odijelc..

Read more