Tag : O

Kako je pravilno pisati: optuženićki ili optuženički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na optuženika ili na način optuženika. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati optuženički, optuženičkog, optuženič..

Read more

Kako je pravilno pisati: otpadnićki ili otpadnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na otpadnika ili na način otpadnika. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati otpadnički, otpadničkog, otpadnič..

Read more

Kako je pravilno pisati: ogranićavati ili ograničavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači postaviti granice nečemu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ograničavati, ograničavam, ograničav..

Read more

Kako je pravilno pisati: ogranićen ili ograničen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto čemu su postavljene granice ili u prenesenom značenju sužen način razmišljanja. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ograničen, ograničena, ogranič..

Read more

Kako je pravilno pisati: ogranićenost ili ograničenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga što je ograničeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ograničenost, ograničenosti, ograničenoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: orijentiran ili orjentiran? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je usmjereno u nekom smjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati orijentiran, orijentirana, orijentira..

Read more

Kako je pravilno pisati: ozraćen ili ozračen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ozračiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračen, ozračena, ozrač..

Read more

Kako je pravilno pisati: ozraćje ili ozračje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava određena okolina, atmosfera. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračje, ozračja, ozra..

Read more

Kako je pravilno pisati: ozraćenost ili ozračenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje nekoga ili nečega što je ozračeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračenost, ozračenosti, ozračenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: orijentacijski ili orjentacijski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na orijentaciju. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati orijentacijski, orijentacijskog, orijentacijs..

Read more