Tag : O

Kako je pravilno pisati: odhrvati se ili othrvati se? Glagol o kojem je riječ nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola hrvati se. U tvorbi se događa glasovna promjena jednačenja suglasnika po zuvčnosti. Zvučni glas d nađe se ispred bezbučnog glasa h te se obezvučuje. od + hrvati > odhrvati > othrvati. Stoga je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: odkriti ili otkriti? Ovdje je riječ o svršenom glagolu. Dolazi od prijedloga od i glagola kriti. U tvorbi ovog glagola zvučni glas d nade se ispred bezvučnog k. Zvučni glas d se obezvučuje i prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Tako je pravilan oblik glagola: otkriti, otkrijem, otkriješ, otkrio, otkrili, otkrile, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: odkrivati ili otkrivati? Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu. Dolazi od prijedloga od i glagola kriti. U tvorbi ovog glagola zvučni glas d nade se ispred bezvučnog k. Zvučni glas d se obezvučuje i prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Tako je pravilan oblik glagola: otkrivati, otkrivam, otkrivaš, otkrivao, otkrivali, otkrivajući, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ni o kome ili o nikome? Navedena jezična konstrukcija sastoji se od neodređenog priloga (nitko, nikome) i prijedloga o. Kada se neodređena zamjenica upotrebljava s prijedlozima, potrebno je odvojiti predmetak ni i prijedlog. Stoga se pravilno piše: ni o kome. Pravilna uporaba glasi: Nismo govorili ..

Read more

Kako je pravilno pisati: odjeven ili odijeven? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava onaj koji je obučen. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati odjeven, odjevena, odjeveni, odjev..

Read more

Kako je pravilno pisati: otkriče ili otkriće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava važan pronalazak. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati otkriće, otkrića, otkriću, otkri..

Read more

Kako je pravilno pisati: otkrivač ili otkrivać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji otkriva. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati otkrivač, otkrivača, otrkivaču, otkriva..

Read more

Kako je pravilno pisati: očiju ili oćiju? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o genitivu množine imenice oko kojim se označava organ osjetila vida. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more

Kako je pravilno pisati: oči ili oći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu množine imenice oko kojim se označava organ vida. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pi..

Read more

Kako je pravilno pisati: očima ili oćima? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o množini imenice oko. Naglašena kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more