Tag : Ć

Kako je pravilno pisati: čoban ili ćoban? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja čuva stoku na paši, onaj koji napasa stoku ili pejorativno osoba koja se ne zna ponašati. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom ..

Read more

Kako je pravilno pisati: članski ili ćlanski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na članove ili članstvo. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati članski, članskog, članskom, član..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćlankonošci ili člankonošci? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vrsta beskralježnjaka u koju spadaju životinje i rakovi. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati člankonošci, člankonošca, člankono..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćlanarina ili članarina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava iznos novca koji se uplaćuje za članstvo u nekom društvu, organizaciji itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati članarina, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćlanica ili članica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava pripadnica neke skupine. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati članica, članice, članici, članicom, član..

Read more

Kako je pravilno pisati: čitak ili ćitak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se lako čita. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čitak, čitka, čitku, či..

Read more

Kako je pravilno pisati: čitački ili čitaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na čitača i čitanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čitački, čitačkog, čitačkom, čita..

Read more

Kako je pravilno pisati: čitači ili čitaći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što služi za čitanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čitaći, čitaćeg, čitaćem, čita..

Read more

Kako je pravilno pisati: čitać ili čitač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji čita tekst, sprava koja služi za čitanje nečega, onaj koji mnogo čita itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno ..

Read more

Kako je pravilno pisati: čiravac ili ćiravac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja ima više čireva na koži. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čiravac, čiravca, čiravcu, čiravče, čirav..

Read more