Tag : T

Kako je pravilno pisati: tajice ili taice? Imenica dolazi iz engleskog jezika od riječi tights. Označava ženske hlače od rastezljivog materijala koje prianjaju uz nogu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: tajice, tajica,..

Read more

Kako je pravilno pisati: tabu tema ili tabu-tema? Ovdje je riječ o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica. Svaka od sastavnica ima svoje značenje i naglasak, a u sklonidbi samo se druga sastavnica deklinira. Pravilno ju je pisati sa spojnicom: tabu-tema, tabu-teme, tabu-temi, tebu-temom, tabu-tem..

Read more

Kako je pravilno pisati: top model ili top-model? Ovdje je riječ o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica. Svaka od sastavnica ima svoje značenje i naglasak, a u sklonidbi samo se druga sastavnica deklinira. Pravilno ju je pisati sa spojnicom: top-model, top-modelu, top-modela, top-modelom, top-modeli, top-model..

Read more

Kako je pravilno pisati: trik-pitanje ili trik pitanje? Ovdje je riječ o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica. Svaka od sastavnica ima svoje značenje i naglasak, a u sklonidbi samo se druga sastavnica deklinira. Pravilno ju je pisati sa spojnicom: trik-pitanje, trik-pitanja, trik-pitanju, trik-pitanjima, trik-pitan..

Read more

Kako je pravilno pisati: tuš kada ili tuš-kada? Ovdje je riječ o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica. Svaka od sastavnica ima svoje značenje i naglasak, a u sklonidbi samo se druga sastavnica deklinira. Pravilno ju je pisati sa spojnicom: tuš-kada, tuš-kade, tuš-kadi, tuš-kadom, tuš-kade, tuš-kad..

Read more

Kako je pravilno pisati: taksi vozač ili taksi-vozač? Ovdje je riječ o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica. Svaka od sastavnica ima svoje značenje i naglasak, a u sklonidbi samo se druga sastavnica deklinira. Pravilno ju je pisati sa spojnicom: taksi-vozač, taksi-vozača, taksi-vozaču, taksi-vozač..

Read more

Kako je pravilno pisati: turski ili Turski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja malog i velikog slova. Pravilo glasi da se pridjeve na -ski, -ški i -čki piše malim početnim slovom. Stoga je ispravno turski, turska, tursko, turskih, turskim, turskog… Također je ispravno splitski, češki, japanski, slavonski, slovački, mađarski, itd. Ispravna uporaba glasi: turski pamuk, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: Tokija, Tokya ili Tokia? Imenica označava glavni grad Japana i u nominativu jednine pravilno se piše Tokio. U sklonidbi se imenici Tokio između glasova /i/ i /a/ pridodaje glas /j/. Stoga je pravilan genitiv Tokija, dativ Tokiju, lokativ Tokiju, instrumenta..

Read more

Kako je pravilno pisati: transplantacija ili transplatancija? U ovom slučaju potrebno je znati podrijetlo riječi. Imenica odnosno glagol dolazi od od njemačke riječi transplantieren, odnosno latinskog transplantare. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: transplantacija, transplantirati, transplant..

Read more

Kako je pravilno pisati: taksi ili taxi? Ova imenica označava vozilo koje služi prijevozu putnika i ima mjerilo za očitavanje kilometara i cijene. Dolazi iz američkog engleskog od riječi taxi. U hrvatskom standardnom jeziku riječ je prilagođena hrvatskom glasovnom sustavu i pravilno se piše taksi, taksija, taksiju, taksijem, taksija, taksime..

Read more