Tag : T

Kako je pravilno pisati: tvornićki ili tvornički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na tvornicu. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvornički, tvorničkog, tvornič..

Read more

Kako je pravilno pisati: trpiti ili trpjeti? Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu u značenju ‘mučiti se, podnositi nevolje’. Dolazi od praslavenske riječi tьrpěti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilan infinitiv glasi: trpjeti. Pravilno se piše: trpim, trpiš, trpio, trpi, trpjet ću, trpjela, trpj..

Read more

Kako je pravilno pisati: tečajevi ili tećajevi? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu i vokativu množine imenice muškog roda tečaj. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: tigrić ili tigrič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice tigar. Tvori se od imenice tigar i nastavka -ić. Pravilno se piše: tigrić, tigrića, tigriću, tigrićem, tigrić..

Read more

Kako je pravilno pisati: također ili takodžer? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) piše se glas /dž/. Glas ..

Read more

Kako je pravilno pisati: točkati ili toćkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači šarati točkama. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati točkati, točkam, točk..

Read more

Kako je pravilno pisati: toćkastost ili točkastost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je točkasto. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati točkastost, točkastosti, točkastost..

Read more

Kako je pravilno pisati: Turčin ili Turćin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnik ili državljanin Turske. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Turčin, Turčina, Turč..

Read more

Kako je pravilno pisati: tekući račun ili tekući raćun? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o sintagmi sastavljenoj od pridjeva i imenice koja označava transkacijski račun koji banka otvara na zahtjev potrošača. Pravilno se piše: tekući račun, tekućeg računa, tekućem računu, tekućim račun..

Read more

Kako je pravilno pisati: transformacija ili transformacia? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava kakvu radikalnu promjenu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: transformacija, transformacije, transformaciju, transformacijom, transformacij..

Read more