Tag : T

Kako je pravilno pisati: trčeći ili trčeči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu sadašnjem koji dolazi od glagola trčati. On znači kretati se brzo, nešto raditi u brzini. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: tijekom ili tjekom? Ovdje je riječ o prijedlogu u značenju za vrijeme nečega. Naglašen je dugosilaznim naglaskom (izgovara se dugo). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: tijekom. Primjeri pravilne uporabe su: Upoznali su se tijekom rata, Vidjet ćemo se tije..

Read more

Kako je pravilno pisati: trenerka ili trenirka? Ovdje je riječ o dvama oblicima koji se često mogu čuti u hrvatskom govornom jeziku. Imenica ženskog roda označava dvodijelnu sportsku odjeću koja se najčešće nosi na treninge, ali i druge neformalne prilike. Pravilno se piše: trenirka, trenirci, trenirku, trenirke, trenirkom, trenirk..

Read more

Kako je pravilno pisati: tvrđava ili tvrdžava? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava obrambena utvrda. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvrđava, tvrđave, tvrđavi, tvrđa..

Read more

Kako je pravilno pisati: tvrdoča ili tvrdoća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označavaju svojstva krutih tijela. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvrdoća, tvrdoće, tvrdoći, tvrdo..

Read more

Kako je pravilno pisati: tvorničar ili tvornićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vlasnik tvornice. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvorničar, tvorničara, tvornič..

Read more

Kako je pravilno pisati: tipičnost ili tipićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što je tipično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tipičnost, tipičnosti, tipičnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: tumačiti ili tumaćiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači objasniti nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tumačiti, tumačim, tumačiš, tumači, tuma..

Read more

Kako je pravilno pisati: tumač ili tumać? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji nešto tumači. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tumač, tumača, tumaču, tuma..

Read more

Kako je pravilno pisati: tumačenje ili tumaćenje? vojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja znači dati smisao nečemu. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tumačenje, tumačenja, tumače..

Read more