Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: T

Tojest ili to jest?

Kako je pravilno pisati: tojest ili to jest? Kod pisanja kratica u hrvatskom standardnom jeziku često dolazi do pitanja kako se nešto pravilno piše. Naime, kod pisanja kratica postoji poseban set pravila koji je potrebno potražiti u pravopisu. Tako, recimo, možemo pronaći kako pisati kraticu itd. (i tako dalje), tzv. . . . Pročitaj više

Tvornički ili tvornićki?

Kako je pravilno pisati: tvornićki ili tvornički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na tvornicu. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvornički, tvorničkog, tvorničkom…

Trpjeti ili trpiti?

Kako je pravilno pisati: trpjeti ili trpiti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Tečajevi ili tećajevi?

Kako je pravilno pisati: tečajevi ili tećajevi? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu i vokativu množine imenice muškog roda tečaj. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tečajevi.

Tigrić ili tigrič?

Kako je pravilno pisati: tigrić ili tigrič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice tigar. Tvori se od imenice tigar i nastavka -ić. Pravilno se piše: tigrić, tigrića, tigriću, tigrićem, tigrićima…

Također ili takodžer?

Kako je pravilno pisati: također ili takodžer? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) . . . Pročitaj više

Točkati ili toćkati?

Kako je pravilno pisati: točkati ili toćkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači šarati točkama. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati točkati, točkam, točkaš…

Točkastost ili toćkastost?

Kako je pravilno pisati: toćkastost ili točkastost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je točkasto. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati točkastost, točkastosti, točkastostima…

Turčin ili Turćin?

Kako je pravilno pisati: Turčin ili Turćin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnik ili državljanin Turske. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Turčin, Turčina, Turčinu…

Tekući račun ili tekuči raćun?

Kako je pravilno pisati: tekući račun ili tekući raćun? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o sintagmi sastavljenoj od pridjeva i imenice koja označava transkacijski račun koji banka otvara na zahtjev potrošača. Pravilno se piše: tekući račun, tekućeg računa, . . . Pročitaj više