Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: T

Tojest ili to jest?

Kako je pravilno pisati: tojest ili to jest? Kod pisanja kratica u hrvatskom standardnom jeziku često dolazi do pitanja kako se nešto pravilno piše. Naime, kod pisanja kratica postoji poseban set pravila koji je potrebno potražiti u pravopisu. Tako, recimo, možemo pronaći kako pisati kraticu itd. (i tako dalje), tzv. . . . Pročitaj više

Tokia, Tokya ili Tokija?

Kako je pravilno pisati: Tokija, Tokya ili Tokia? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju genitiva jednine imenice koja označava glavni grad Japana – Tokio. Postavlja se pitanje piše li se pravilno Tokya, Tokija ili Tokia? Odnosno, u pitanju je i pravilan naziv u nominativu za višemilijunski glavni grad – Tokio . . . Pročitaj više

Točka ili toćka?

Kako je pravilno pisati: točka ili toćka? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Trčati ili trćati?

Kako je pravilno pisati: trčati ili trćati? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Tinejđerica ili tinejdžerica?

Kako je pravilno pisati: tinejđerica ili tinejdžerica? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak postoje oba glasa . . . Pročitaj više

Tvornički ili tvornićki?

Kako je pravilno pisati: tvornićki ili tvornički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na tvornicu. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvornički, tvorničkog, tvorničkom…

Trpjeti ili trpiti?

Kako je pravilno pisati: trpjeti ili trpiti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Tigrić ili tigrič?

Kako je pravilno pisati: tigrić ili tigrič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice tigar. Tvori se od imenice tigar i nastavka -ić. Pravilno se piše: tigrić, tigrića, tigriću, tigrićem, tigrićima…

Tečajevi ili tećajevi?

Kako je pravilno pisati: tečajevi ili tećajevi? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu i vokativu množine imenice muškog roda tečaj. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tečajevi.

Također ili takodžer?

Kako je pravilno pisati: također ili takodžer? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) . . . Pročitaj više