Tag : M

Kako je pravilno pisati: mikročip, mikro čip ili mikro-čip? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenicom muškog roda označava se čip koji se ugrađuje na mikroprocesor te dolazi od engleske riječi microchip. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sastavljeno mikročip, mikročipa, mikročipu, mikročipom, mikročip..

Read more

Kako je pravilno pisati: mikroćip ili mikročip? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava čip koji se ugrađuje na mikroprocesore, a koja dolazi od engleske riječi microchip. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: maski, masaka ili maska? Ovdje je riječ o tome koji je pravilan oblik genitiva množine imenice maska. U govoru se mogu čuti sve tri varijante: maski, masaka i maski. Neki jezikoslovci preporučuju uporabu oblika: masaka. Međutim, dopuštena su i ispravna sva t..

Read more

Kako je pravilno pisati: mislijo ili mislio? U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik mislijo, mislija i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola misliti koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more

Kako je pravilno pisati: mijenja ili mjenja? U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i drugo. Upravo kod primjera gdje ..

Read more

Kako je pravilno pisati: mokračni ili mokraćni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na mokraću. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mokraćni, mokraćnog, mokrać..

Read more

Kako je pravilno pisati: mokrača ili mokraća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava tekućina koju izlučuje tijelo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mokraća, mokraće, mokra..

Read more

Kako je pravilno pisati: mokračovod ili mokraćovod? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava organ koji služi odvodnji mokraće iz bubrega u mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mokraćovod, mokraćovoda, mokraćov..

Read more

Kako je pravilno pisati: mekoča ili mekoća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je meko. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mekoća, mekoće, meko..

Read more

Kako je pravilno pisati: mekočutan ili mekoćutan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nekoga tko je osjetljiv. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mekoćutan, mekoćutna, mekoću..

Read more