Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: M

Mom ili mojem?

Kako je pravilno pisati: mom ili mojem? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju dativa i lokativa posvojne zamjenice moj. Naime, u padežima zamjenica moj glasi:N mojG moga ili mog ili mojegaD mom ili mome ili momu ili mojemuA mog ili moga mojegaV mojL mom ili mome ili momu ili mojemuI . . . Pročitaj više

Malo prije ili maloprije?

Kako je pravilno pisati: malo prije ili maloprije? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, moguće je pisanje odvojeno malo prije kao i spojeno maloprije. Kad pišemo spojeno, maloprije, riječ je o vremenskom prilogu odnosno prilogu vremena. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Osim priloga maloprije, rjeđe se . . . Pročitaj više

Moga ili mojega?

Kako je pravilno pisati: moga ili mojega? U razgovornom svakodnevnom govoru često se mogu čuti pojednostavljene i skraćene verzije riječi i izraza. U nekim slučajevima nam takvi izrazi vrlo lako ‘uđu u uho’ te nam se teško prilagoditi pravilima hrvatskog standardnog jezika, i onda kad im se moramo pokoravati. Upravo . . . Pročitaj više

Mi bi ili mi bismo?

Kako je pravilno pisati: mi bi ili mi bismo? U razgovornom svakodnevnom govoru često se mogu čuti pojednostavljene i skraćene verzije riječi i izraza. U nekim slučajevima nam takvi izrazi vrlo lako ‘uđu u uho’ te nam se teško prilagoditi pravilima hrvatskog standardnog jezika, i onda kad im se moramo . . . Pročitaj više

Mikročip, mikro čip ili mikro-čip?

Kako je pravilno pisati: mikročip, mikro čip ili mikro-čip? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenicom muškog roda označava se čip koji se ugrađuje na mikroprocesor te dolazi od engleske riječi microchip. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sastavljeno mikročip, mikročipa, mikročipu, . . . Pročitaj više

Mikroćip ili mikročip?

Kako je pravilno pisati: mikroćip ili mikročip? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava čip koji se ugrađuje na mikroprocesore, a koja dolazi od engleske riječi microchip. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom . . . Pročitaj više

Maski, masaka ili maska?

Kako je pravilno pisati: maski, masaka ili maska? Ovdje je riječ o tome koji je pravilan oblik genitiva množine imenice maska. U govoru se mogu čuti sve tri varijante: maski, masaka i maski. Neki jezikoslovci preporučuju uporabu oblika: masaka. Međutim, dopuštena su i ispravna sva tri oblika.

Mislio ili mislijo?

Kako je pravilno pisati: mislio ili mislijo? U hrvatskom standardnom jeziku često se griješi kod pisanja glagolskog pridjeva radnog u muškom rodu jednine. Često se mogu susresti primjeri poput onog kod glagola raditi – radil, radia, radija, radijo, radi… U različitim dijelovima Republike Hrvatske koriste se različiti izrazi i oni . . . Pročitaj više

Mijenja ili mjenja?

Kako je pravilno pisati: mijenja ili mjenja? U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i . . . Pročitaj više

Mokraćni ili mokračni?

Kako je pravilno pisati: mokračni ili mokraćni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na mokraću. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mokraćni, mokraćnog, mokraćnom…