Tag : M

Kako je pravilno pisati: moguće ili moguče? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Prilog u značenju ‘ono što se može ostvariti, možda’ pravilno je pisati: moguće. Također je pravilno pisati slične pridjeve i imenice: moguć, moguća, moguće, mogućn..

Read more

Kako je pravilno pisati: mati ili mater? I riječi mati i mater su točne, no radi se o imenici mati u različitim padežima. Mati je nominativ jednine, a mater je akuzativ jednine. Isto je i s imenicom kći – kći je nominativ jednine, a kćer je akuzativ jednine. Stoga je pravilno pisati: Vidim svoju mater. ..

Read more

Kako je pravilno pisati: mobbing ili zlostavljanje? U posljednje vrijeme u hrvatski jezik dolazi sve više i više riječi iz engleskog jezika. Onda kad je to moguće, englesku je riječ potrebno zamijeniti hrvatskim izrazom. Tako je bolje reći umjesto Doživjela sam mobbing – Doživjela sam zlostavljanje..

Read more

Kako je pravilno pisati: moj ili svoj? U hrvatskom jeziku često se pogrešno koristi zamjenica moj umjesto zamjenice svoj. Tako ako kažemo: Imam moju pisanku valja zamijeniti sa Imam svoju pisanku. Imamo naše kalkulatore valja zamijeniti s Imamo svoje ka..

Read more

Kako je pravilno pisati: mafin ili muffin? Ova imenca egzotizam je u hrvatskom jeziku – označuje posebnost naroda od kojeg riječ dolazi. Kad je riječ o egzotizmima, potrebno ih je prilagoditi hrvatskom jeziku, te je stoga pravilno pisati: mafin, mafina, mafinu, mafini… Isto je i s drugim egzotizmima poput: hacijenda, sangrija, makaroni, suši, flame..

Read more

Kako je pravilno pisati: momčad ili momćad? Ovdje je riječ o zbirnoj imenici koja označava sportski sastav, postavu, ekipu ili postavu broda. U hrvatskom jeziku pravilno je pisati s glasom č: momčad, momčadi, momčađu, momčad..

Read more

Kako je pravilno pisati: menadžer ili menađer? Imenica muškog roda označava poslovnog čovjeka, organizatora, voditelja. Dolazi od engleske riječi manager, a u hrvatskom se pravilno piše: menadžer, menadžera, menadžeru. Isto je i s drugim imenicama iz engleskog jezika: jeep – džip, jazz – džez i dr. Pravilno je menadžer, menadžerski, menadžers..

Read more

Kako je pravilno pisati: melankolija ili melankolia? Imenica ženskog roda označava bolesno stanje tuge i potištenosti. Dolazi od grčke riječi melagkholía (od mélas – crn i kholḗ – žuč). U hrvatski jezik došla je iz latinskog (melancholia) i u hrvatskom se pravilno piše: melankolija, melankolije, melankol..

Read more

Kako je pravilno koristiti veznik: međutim ili no međutim? Veznik se koristi za povezivanje rečenica, a koristi se u značenju suprotnog i dopusnog veznika. Pravilno je koristiti u sljedećim primjerima: Odlučila je na dijetu, međutim ipak nije išla. Odbila je ponudu, međutim nije odbila novac. Kontrukcija ‘međutim no’ nije točna i nije ju dobro koristiti, ..

Read more