Tag : M

Kako je pravilno pisati: moči ili moći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto imati, imati mogućnost ili dopuštenje. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pis..

Read more

Kako je pravilno pisati: melo drama, melo-drama ili melodrama? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ova imenica označava književni tekst s pretjeranom patetikom i emotivnošću. Dolazi od francuske riječi mélodrame, koja dolazi od grčke riječi melos – pjesma. Pravilno se piše sastavljeno: melodrama, melodrami, melodrame, melodramatičan, melodramatičnost, melodra..

Read more

Kako je pravilno pisati: mačevati ili maćevati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači boriti se mačem. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mačevati, mačuješ, mač..

Read more

Kako je pravilno pisati: maćevalac ili mačevalac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji se služi mačem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mačevalac, mačevaoca, mačeva..

Read more

Kako je pravilno pisati: mješanac ili miješanac? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označavaju životinje nastale križanjem. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mješanac, mješanca, mješa..

Read more

Kako je pravilno pisati: mještanin ili miještanin? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnika mjesta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mještanin, mještanina, mještan..

Read more

Kako je pravilno pisati: mljekarski ili mlijekarski? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na mljekare. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mljekarski, mljekarskog, mljekars..

Read more

Kako je pravilno pisati: mlijekarnica ili mljekarnica? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava trgovinu u kojoj se prodaje mlijeko. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mljekarnica, mljekarnice, mljekarn..

Read more

Kako je pravilno pisati: mlijećni ili mliječni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na mlijeko. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mliječni, mliječnog, mliječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: muzički ili glazbeni? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što ima sluha ili što se odnosi na glazbu. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku preferira se oblik koji potiče od riječi glazba. Pravilno je pisati glazbeni, glazbenog, glazbenom, glazb..

Read more