Tag : R

Kako je pravilno pisati: riječ ili rijeć? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: rusak ili ruksak? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava naprtnjaču, torbu koja se nosi na leđima. Ova riječ u hrvatski jezik dolazi od njemače riječi Rucksack. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: ruksak, ruksaka, ruksaku, ruksacima, ruksa..

Read more

Kako je pravilno pisati: računar ili računalo? Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava uređaj koji služi za računanje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je koristiti oblik ..

Read more

Kako je pravilno pisati: razgranićavati ili razgraničavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači utvrditi granice. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničavati, razgraničavam, razgraničav..

Read more

Kako je pravilno pisati: razgranićenost ili razgraničenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je razgraničeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničenost, razgraničenosti, razgraničenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: razgranićenje ili razgraničenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava čin utvrđivanja granica. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničenje, razgraničenja, razgraniče..

Read more

Kako je pravilno pisati: razbojnićki ili razbojnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na razbojnike. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razbojnički, razbojničkog, razbojnič..

Read more

Kako je pravilno pisati: rastače ili rastaće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine prezenta glagola rastakati. Pravilno se piše s glasom /č/: rastačem, rastačeš, rastače, rastačemo, rasta..

Read more

Kako je pravilno pisati: rodženje ili rođenje? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava dolazak na svijet. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rođenje, rođenja, rođenju, rođen..

Read more

Kako je pravilno pisati: rućetina ili ručetina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o uvećanici imenice ruka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ručetina, ručetine, ručetini, ručeti..

Read more