Tag : R

Kako je pravilno pisati: retka ili redka? Ovdje je riječ o genitivu imenice redak. U tvorbi genitiva jedan pored drugog nađu se zvučni glas d i bezvučni glas k (redka). Glas d tada prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Ova promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti (i nepostojano a) i pravilno se pi..

Read more

Kako je pravilno pisati: robstvo ili ropstvo? Imenica dolazi od druge imenice, rob. Kad se u tvorbi riječi (rob + stvo) glas b nađe ispred bezvučnog glasa s, prelazi u svoj bezvučni parnjak p. Stoga se pravilno piše: ropstvo, rosptva, ropstvu, ropstvima, ropst..

Read more

Kako je pravilno pisati: rićkast ili riđkast? Pridjev dolazi od pridjeva riđ i označava onog koji je pomalo riđ. U tvorbi sa sufiksom kast (riđ + kast) zvučni glas đ nađe se ispred bezvučnog glasa k i prelazi u svoj bezvučni parnjak ć. Stoga je pravilno pisati: rićkast, rićkasti, rićkastom, rićkastih, rićkas..

Read more

Kako je pravilno pisati: rubčić ili rupčić? Ovdje je riječ o deminutivu odnosno umanjenici imenice rubac. U tvorbi sa sufiksom -čić (rub + čić) zvučni glas b nađe se ispred bezvučnog glasa č, te prelazi u svoj bezvučni parnjak p. Pravilan je oblik imenice: rupčić, rupčića, rupčićem, rupčić..

Read more

Kako je pravilno pisati: radit ću, raditi ću ili radiću? Ovdje je riječ o glagolskom vremenu futuru prvom. Futur prvi tvori se od nenaglašenog prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će…) i infinitiva. Kad infinitiv dolazi na prvo mjesto kod glagola koji završavaju na -ti, koristi se krnji infinitiv. Pravilno se piše: radit ću, radit ćemo, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: rang lista, ranglista ili rang-lista? Ovdje je riječ o složenici od dviju sastavnica od kojih se samo druga sastavnica deklinira. Pravilno ju je pisati sa spojnicom: rang-lista, rang-liste, rang-listama, rang-listi, rang-listom… Valja pripaziti i spojnicu nikad ne odvajati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: remek djelo, remekdjelo ili remek-djelo? Ovdje je riječ o složenici od dviju sastavnica od kojih se samo druga sastavnica deklinira. Pravilno ju je pisati sa spojnicom: remek-djelo, remek-djela, remek-djelom, remek-djelima… Valja pripaziti i spojnicu nikad ne odvajati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: rock-opera, rockopera ili rock opera? Ovdje je riječ o složenici s dvjema sastavnicama od kojih se samo druga sastavnica deklinira. U tom slučaju pravilno ju je pisati sa spojnicom: rock-opera, rock-opere, rock-operom, rock-operama. Valja pripaziti i spojnicu nikad ne odvajati od riječi. Crtica je pravopisni znak koji se &#821..

Read more

Kako je pravilno pisati: ruski ili Ruski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. Pravilo glasi da se pridjevi koji završavaju na -ski, -ški i -čki pišu malim početnim slovom. Stoga je pravilno pisati: ruski, ruska, rusko, ruskim, ruskih, ruskog… Također je pravilno: češki, irski, japanski, grčki, finski, splitski, zagrebački, mostar..

Read more

Kako je pravilno pisati: restrukturirati ili restruktuirati? U ovom slučaju važno je utvrditi etimologiju, odnosno nastanak riječi. Ovaj glagol nastaje od prefiksa re- i imenice odnosno glagola struktura, strukturirati. Stoga se pravilno piše: restrukturirati, restrukturiram, restrukturir..

Read more