Category : Kako se piše

Kako je pravilno pisati: izliječitelj ili izlječitelj? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izl..

Read more

Kako je pravilno pisati: izljećitelj ili izlječitelj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izl..

Read more

Kako je pravilno pisati: energičan ili energićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što posjeduje energiju. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati e..

Read more

Kako je pravilno pisati: energićnost ili energičnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označavaju osobine nekoga tko je odlučan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati energičnost, energičnost, energičnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: amerićki ili američki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu ili pridjevu koji se odnose na Ameriku i Amerikance. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati američki, američkog, američ..

Read more

Kako je pravilno pisati: izbjeglićki ili izbjeglički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na izbjeglice. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izbjeglički, izbjegličkog, izbjeglič..

Read more

Kako je pravilno pisati: prvašič ili prvašić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice prvaš. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prvašić, prvašića, prvaši..

Read more

Kako je pravilno pisati: prjesan ili prijesan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je nekuhano, sirovo. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prijesan, prijesna, prije..

Read more

Kako je pravilno pisati: utijelovljuje ili utjelovljuje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola utjelovljivati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati utj..

Read more

Kako je pravilno pisati: orijentiran ili orjentiran? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je usmjereno u nekom smjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati orijentiran, orijentirana, orijentira..

Read more