Kategorija : Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dijagnostici ili dijagnostiki? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi sibilarizacija u dativu i lokativu imenice dijagnostika. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i piše se: dijagnostici. Primjer pravilne uporabe jest: Ultrazvuk se koristi kao pomoć u dij..

Read more

Kako je pravilno pisati: žedžati ili žeđati? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači biti žedan. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žeđati, žeđam, žeđaš, že..

Read more

Kako je pravilno pisati: čuti ću, čuću ili čuću? Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom glagola čuti. Futur prvi tvori se od infinitiva glagola i nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: čut ću, čut ćeš, čut će, čut ćemo, čut ćete, čut će. Kad je na prvom ..

Read more

Kako je pravilno pisati: žeđ ili žedž? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava želja za tekućinom. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žeđ, žeđi, žeđ..

Read more

Kako je pravilno pisati: blijeđe ili bljeđe? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o komparativu pridjeva blijed u znčenju ‘koji u licu nema rumenila’. Pravilno se piše: bljeđi, bljeđa, bljeđi, bljeđih, bljeđ..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipiran ili ćipiran? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola čipirati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipiran, čipirano, čipir..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipiranje ili ćipiranje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola čipirati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipiranje, čiširanja, čipira..

Read more

Kako je pravilno pisati: vježbi, vježba ili vježaba? Ovdje je riječ o tome koji je pravilan genitiv množine imenice vježba. U uporabi u hrvatskom jeziku sva su tri oblika: vježba, vježbi, vježaba. Neki jezikoslovci preporučuju oblik: vježaba. Međutim, ispravno je koristiti sva tri oblika u genitivu množine: vježaba, vježbi..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipiranost ili ćipiranost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od engleske riječi chip. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipiranost, čipiranosti, čipiranost..

Read more

Kako je pravilno pisati: završijo ili završio? U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik završija, završijo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola završiti koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more