Kategorija : Kako se piše

Kako je pravilno pisati: snijegović ili snjegović? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od druge imenice, snijeg, a pravilno se piše: snjegović, snjegoviću, snjegovićem, snjegovići, snjegovića… Pravilno je i snježni, snjegovit,..

Read more

Kako je pravilno pisati: snjegovit ili snijegovit? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Pridjev koji dolazi od imenice snijeg naglašen je kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: snjegovit, snjegovita, snjegovito, snjegovitim, snjegovitih, snjegovi..

Read more

Kako je pravilno pisati: smjenjivati ili smijenjivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj nesvršeni glagol dolazi od svršenog glagola smijeniti i pravilno se piše: smjenjivati. Pravilno je pisati: smjenjujem, smjenjuješ, smjenjivali, smjenjivala, smjenjivat ću, smjenjivat ć..

Read more

Kako je pravilno pisati: salijetati ili saljetati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Nesvršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo). Pravilno se piše: salijetati, salijećem, salijeće, salijetali, salijetale, salijetajući… Svršeni glagol glasi: ..

Read more

Kako je pravilno pisati: sagorjevati ili sagorijevati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovaj nesvršeni glagol naglašen je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše: sagorijevati. Pravilno je pisati: sagorijevam, sagorijevaš, sagorijevali, sagorijevale, sagorijevajući… Svršeni glagol pravilno je pisati: ..

Read more

Kako je pravilno pisati: siječanj ili sječanj? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od glagola sjeći. Imenica koja označava prvi mjesec u godini naglašena je dugosilaznim naglaskom. Pravilno se piše: siječanj, siječnja, siječnju, s..

Read more

Kako je pravilno pisati: sijed ili sjed? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Pridjev u značenju ‘koji je srebrnobijele boje kose’ naglašen je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše: sijed, sijeda, sijedu, sijedom, sijedima, sije..

Read more

Kako je pravilno pisati: sijevati ili sjevati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Nesvršeni glagol o kojem je riječ naglašen je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo). Pravilno ga je pisati: sijevam, sijevaš, sijevamo, sijevate, sijevaju, sijevale, sijevaju..

Read more

Kako je pravilno pisati: slijed ili sljed? Imenica dolazi od staroslavenskog i praslavenskog slědъ. Naglašena je dugosilaznim naglaskom, odnosno izgovara se dugo. Pravilno ju je pisati: slijed, slijeda, slijedu, slijedom, slijedovima, slijedovi, slijed..

Read more

Kako je pravilno pisati: slijediti ili sljediti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Nesvršeni glagol o kojem je riječ naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: slijediti. Pravilno je također: slijedim, slijediš, slijedimo, slijedili, slijedile, slijediv..

Read more