Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: L

Letonija ili Latvija?

Kako je pravilno pisati: Letonija ili Latvija? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava država na obali Baltičkog mora kojoj je glavni grad Riga. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je koristiti obje varijante.

Lovački ili lovaćki?

Kako je pravilno pisati: lovački ili lovaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na lovce. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lovački, lovačkog, . . . Pročitaj više

Lijes ili ljes?

Kako je pravilno pisati: lijes ili ljes? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ljesovi ili lijesovi?

Kako je pravilno pisati: lijesovi ili ljesovi? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prvom licu množine imenice lijes kojom se označava sanduk u kojem se sahranjuje mrtve. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Lijeska ili ljeska?

Kako je pravilno pisati: lijeska ili ljeska? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrsta šiblja i grmlja kojoj je plod lješnjak. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Laik ili lajik?

Kako je pravilno pisati: laik ili lajik? U ovom primjeru riječ je o pravilnom pisanju imenice muškog roda koja danas ima značenje osobe koja ne zna nešto o temi ili je neupućena. Značenje joj je neutralno, ali može biti i pogrdno odnosno pejorativno. Postavlja se pitanje je li potreban glas . . . Pročitaj više

Laički ili lajički?

Kako je pravilno pisati: laički ili lajički? Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto na način laika, nestručno. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te dolaze od imenice laik. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati laički, laičkog, laičkom, laičke, laičkih…

Luki ili Luci?

Kako je pravilno pisati: Luki ili Luci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Luka. Radi se o iznimci budući da je riječ o osobnim imenima. Tako da se pravilno piše: Luki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Reci to Luki, Idemo . . . Pročitaj više

Lizi ili ligi?

Kako je pravilno pisati: lizi ili ligi? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Listić ili listič?

Kako je pravilno pisati: listić ili listič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice list. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi listъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati listić, listića, listiću, . . . Pročitaj više