Tag : L

Kako je pravilno pisati: Letonija ili Latvija? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava država na obali Baltičkog mora kojoj je glavni grad Riga. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je koristiti obje ..

Read more

Kako je pravilno pisati: lovački ili lovaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na lovce. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lovački, lovačkog, lova..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljes ili lijes? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava sanduk u kojem se sahranjuje mrtve. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lijes, lijesa, lijesu, lije..

Read more

Kako je pravilno pisati: lijesovi ili ljesovi? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prvom licu množine imenice lijes kojom se označava sanduk u kojem se sahranjuje mrtve. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat..

Read more

Kako je pravilno pisati: lijeska ili ljeska? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrsta šiblja i grmlja kojoj je plod lješnjak. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lijeska, lijeske, lijesku, lijes..

Read more

Kako je pravilno pisati: lajik ili laik? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava netko tko ne pripada svećeničkom staležu te u prenesenom značenju onaj koji nije upućen. Dolazi od latinske riječi laicus. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati laik, laika, laiku, lai..

Read more

Kako je pravilno pisati: laički ili lajički? Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto na način laika, nestručno. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te dolaze od imenice laik. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati laički, laičkog, laičkom, laičke, laič..

Read more

Kako je pravilno pisati: Luki ili Luci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Luka. Radi se o iznimci budući da je riječ o osobnim imenima. Tako da se pravilno piše: Luki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Reci to Luki, Idemo p..

Read more

Kako je pravilno pisati: ligi ili lizi? Ovdje je riječ o pitanju provodi li se kod imenice liga glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu. Radi se o iznimci od glasovne promjene jer bi se promjenom izgubila prepoznatljivost riječi. Tako je pravilno: ligi. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Taj je klub u trećoj ligi, Pričamo ..

Read more

Kako je pravilno pisati: listić ili listič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice list. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi listъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati listić, listića, listiću, listi..

Read more