Tag : L

Kako je pravilno pisati: lezbijka ili lezbejka? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava osobu ženskog spola koja ima sklonosti prema istom spolu. Dolazi od latinskog Lesbius (lezbijski) gdje dolazi iz grčkog Lésbios; Lésbos, grčki otok na kojem je živjela pjesnikinja Sapfa. U hrvatskom pravilno je pisati: lezbijka, lezbijke, lezbijkom, lezbijk..

Read more

Kako je pravilno pisati: logičan ili logićan? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Pridjev muškog roda u značenju koji je smislen, koji je prema pravilima logike. Pravilno ga je pisati: logičan, logična, logično, logičnim, logi..

Read more

Kako je pravilno pisati: Lijepa Naša ili Lijepa naša? Ova konstrukcija pridjeva i zamjenice odnosi se na Republiku Hrvatsku. Budući da ta sintagma zamjenjuje državu, pravilno je pisati velikim početnim slovom: Lijepa Naša. Pravilna uporaba je u sljedećim primjerima: Odlučili smo se za život u Lijepoj Našoj. Mislim da je Lijepa Naša perspektivn..

Read more

Kako je pravilno pisati: licemjer ili licimjer? Imenica muškog roda označava osobu koja skriva svoju pravu prirodu, onog koji se predstavlja dobrim i ispravnim. Dolazi u tvorbi (lice + mjer) i pravilno ju je pisati: licemjer, licemjera, licemjerom, licemjerno, licemjeran, licemje..

Read more

Kako je pravilno pisati: laboratorij ili labarotorij? Imenica muškog roda koja označava prostor za istraživačke i znanstvene pokuse dolazi iz njemačkog Laboratorium. Podrijetlo je od srednjovjekovnog laboratorium (radionica). U hrvatskom jeziku pravilno se piše: laboratorij, laboratorija, laborator..

Read more

Kako je pravilno pisati: liječiti ili lječiti? Glagol dolazi od praslavenskog lěkъ (hrvatski lijek). U hrvatskom jeziku glagol znači ‘činiti koga zdravim, otklanjati bolest, primati medicinsku terapiju’ i na odrazu jata ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo). Ispravno se piše liječiti, liječim, liječiš, liješili, liječile, liječila, liječen, liječena, liječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: lijekovi ili ljekovi? Imenica dolazi od praslavenske riječi lěkъ. U hrvatskom jeziku označava ‘ono što pomaže suzbiti bolesti’ i sinonim mu je medikament. Imenica na mjestu odraza jata (ě) ima dugosilazni naglasak – izgovara se dugo – i pravilno se piše: lijek. Tako je ispravno pisati: lijekovi, lijekovima, lijekova, lijek..

Read more

Kako je pravilno pisati: lječnički ili liječnički? Pridjev i prilog dolazi od praslavenskog lěkъ (u hrvatskom lijek). Pridjev i prilog označava ‘ono što se odnosi na liječnika’, a ispravno ga je u hrvatskom standardnom jeziku pisati: liječnički, liječničkih, liječničkog, liječničke… Naglašen je na mjestu odraza jata (ije) dugosilaznim naglaskom i izgovar..

Read more

Kako je pravilno pisati: liječnik ili lječnik? Imenica dolazi od praslavenskog lěkъ (hrvatski lijek). Imenica lijek naglašena je dugosilaznim naglaskom (izgovara se dugo) i pravilno se piše: lijek, lijeka, lijekom, lijekovi… Kod imenice koja je nastala od lijek – liječnik – isti je slučaj. Naglašena je dugosilaznim naglaskom, izgovara se dugo i pravilno piše: liječnik, ..

Read more