Tag : N

Kako je pravilno pisati: natprosječan ili nadprosječan? Pridjev označava osobu koja je iznad prosjeka, a nastala je u tvorbi od prijedloga nad i pridjeva prosječan. Budući da su se u riječi zajedno našli zvučni glas d i bezvučni glas p, dogodilo se jednačenje po zvučnosti. Prvi se glas obezvučio i prešao u t. Dakle, pravilno ..

Read more

Kako je pravilno pisati: nasreću ili na sreću? Kada je riječ o navedenoj jezičnoj dvojbi, hrvatski pravopis nalaže da se prvotno obrati pozornost na značenje. Ako je riječ o prilogu koji znači ono što se dogodilo stjecajem sretnih okolnosti, sretnim slučajem, tada treba pisati nasreću. Pravilno je: Nasreću, sve je dobro prošlo. Ako se radi ..

Read more

Kako je pravilno pisati: nadomještati ili nadomiještati? Glagol znači zamijeniti što drugim. Izveden je od imenice mjesto te ga je prema tome pravilno pisati s je, poput ostalih izvedenica te imenice. Dakle, pravilno je: nadomještati, nadomjestiti, nadomještam, nadomještanje, nadomještaju..

Read more

Kako je pravilno pisati: nadomjestiti ili nadomijestiti? Glagol znači zamijeniti jedno drugim, učiniti da se nešto ili netko nađe na mjestu ili u funkciji drugoga. U hrvatskome je jeziku riječi izvedene od imenice mjesto pravilno pisati s je (namjestiti, premjestiti, namještaj). Dakle, piše se: nadomjestiti, nadomjestim, nadomješten, nadomjestak, nadomjestivost, nadomjes..

Read more

Kako je pravilno pisati: nedaleko od grada ili nedaleko grada? Prilog nedaleko označava ono što što nije daleko, koje se nalazi na nevelikoj udaljenosti. Ako uz njega navodimo i ono od čega se mjeri ta udaljenost, u tom je slučaju potrebno upotrijebiti i prilog od. Dakle, pravilno je pisati: Kuća se nalazi nedaleko od grada. ..

Read more

Kako je pravilno pisati: napamet ili na pamet? Kada je riječ o navedenoj jezičnoj dvojbi, trebalo bi prije svega obratiti pozornost na značenje u rečenici. Naime, prilog napamet označava ono što je naučeno naizust, tako da se izgovori bez čitanja. Pravilni primjeri uporabe su sljedeći: Naučio je pjesmu napamet. / Zna sve napamet. Ali, pravilno ..

Read more

Kako je pravilno pisati: na vrijeme ili navrijeme? Kada je riječ o navedenoj dvojbi, hrvatski pravopis dopušta obje varijante, no valja ipak naglasiti da nije moguće u svim slučajevima koristiti ih obje. Pravilno je pisati: Liječnik je stigao na vrijeme/navrijeme. / Učinili smo to na vrijeme/navrijeme. Ali, piše se: Pomislio je na vrijeme svoje..

Read more

Kako je pravilno pisati: narančast ili naranćast? Pridjev koji označava jednu od boja dolazi od turske riječi naranç. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: narančast, narančasto, narančasta… Isto kao i naranča, narančina, narančin, naranč..

Read more

Kako je pravilno pisati: naj bolje ili najbolje? Ovdje je riječ o obliku pridjeva u superlativu, odnosno superlativu pridjeva dobar. Pravilo glasi da se superlativni oblici uvijek pišu sastavljeno. Stoga je ispravno pisati: najbolji, najbolja, najbolje. Isto je i kod drugih oblika: najjači, najmlađi, najbr..

Read more