Tag : N

Kako je pravilno pisati: najposjećeniji ili najposijećeniji? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva posjećen. Pravilno se piše: najposjećeniji, najposjećenija, najposjećenije, najposjećenijim, najposjećeni..

Read more

Kako je pravilno pisati: najposjećeniji ili najposječeniji? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva posjećen. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najposjećeniji, najposjećenije, najposjećeni..

Read more

Kako je pravilno pisati: najvrijednijima ili najvrjednijima? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva vrijedan koji označava nešto najveće vrijednosti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najvrjednijima, najvrjednijeg, najvrjedni..

Read more

Kako je pravilno pisati: najvrijednijih ili najvrjednijih? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva vrijedan koji označava nešto najveće vrijednosti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najvrjednijih, najvrjednijeg, najvrjedni..

Read more

Kako je pravilno pisati: najvrijedniji ili najvrjedniji? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva vrijedan koji označava nešto najveće vrijednosti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najvrjedniji, najvrjednijeg, najvrjedni..

Read more

Kako je pravilno pisati: nitko ili niko? Ovdje je riječ o neodređenoj zamjenici u značenju nijedan, a ima i preneseno značenje za bezvrijedna čovjeka. Često se u govoru može čuti oblik niko, ali ipak jedini pravopisno točan oblik jest oblik: nitko. Primjeri pravilne uporabe glase: Nitko ga nije vidio, Ma, on je nitko..

Read more

Kako je pravilno pisati: ni o čemu ili o ničemu? Ovdje je riječ o konstrukciji predmetka ni, prijedloga i zamjenice. U ovakvim sponama pravilno je da se predmetak ni odvaja i dolazi prije prijedloga. Pravilno se piše rastavljeno: ni o čemu. Primjeri pravilne uporabe glase: Nisu pričali ni o čemu, Razmišljali smo ni o čemu, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ne zavisan ili nezavisan? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjevom se označava nešto što ne zavisi od drugoga. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nezavisan, nezavisne, nezavisni, nezavis..

Read more

Kako je pravilno pisati: ne ovisan ili neovisan? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjevom se označava nešto što ne ovisi od drugoga. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati neovisan, neovisna, neovisni, neovi..

Read more