Tag : N

Kako je pravilno pisati: nitko ili niko? Ovdje je riječ o neodređenoj zamjenici u značenju nijedan, a ima i preneseno značenje za bezvrijedna čovjeka. Često se u govoru može čuti oblik niko, ali ipak jedini pravopisno točan oblik jest oblik: nitko. Primjeri pravilne uporabe glase: Nitko ga nije vidio, Ma, on je nitko..

Read more

Kako je pravilno pisati: ni o čemu ili o ničemu? Ovdje je riječ o konstrukciji predmetka ni, prijedloga i zamjenice. U ovakvim sponama pravilno je da se predmetak ni odvaja i dolazi prije prijedloga. Pravilno se piše rastavljeno: ni o čemu. Primjeri pravilne uporabe glase: Nisu pričali ni o čemu, Razmišljali smo ni o čemu, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ne zavisan ili nezavisan? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjevom se označava nešto što ne zavisi od drugoga. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nezavisan, nezavisne, nezavisni, nezavis..

Read more

Kako je pravilno pisati: ne ovisan ili neovisan? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjevom se označava nešto što ne ovisi od drugoga. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati neovisan, neovisna, neovisni, neovi..

Read more

Kako je pravilno pisati: najžalosniji ili naj žalosniji? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva žalostan. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najžalosniji, najžalosnijeg, najžalosni..

Read more

Kako je pravilno pisati: nepravomoćni ili ne pravomoćni? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što nije pravomoćno. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nepravomoćni, nepravomoćnog, nepravomoć..

Read more

Kako je pravilno pisati: nepravomoćnost ili nepravomočnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što nije pravomoćno. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nepravomoćnost, nepravomoćno..

Read more

Kako je pravilno pisati: nepravomoćna ili nepravomočna? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što nije pravomoćno. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nepravomoćna, nepravomoćne, nepravomo..

Read more

Kako je pravilno pisati: ne obavezno ili neobavezno? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što nije obavezno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sastavljeno neobavezno, neobavezni, neobave..

Read more

Kako je pravilno pisati: nečije ili nećije? vojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zamenici kojom se označava nešto što pripada nekoj osobi. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nečiji, nečijeg, nečijem, neč..

Read more