Tag : N

Kako je pravilno pisati: Nijemci ili Njemci? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: novorođenče ili novorodženče? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava tek rođeno dijete u prvom mjesecu života. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati novorođenče, novorođenčeta, novorođenč..

Read more

Kako je pravilno pisati: novorođenče ili novorođenće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava tek rođeno dijete u prvom mjesecu života. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati novorođenče, novorođenčeta, novorođenč..

Read more

Kako je pravilno pisati: ne izlječiv ili neizlječiv? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se ne može izliječiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati neizlječiv, neizlječiva, neizlječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: neizljećiv ili neizlječiv? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se ne može izliječiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati neizlječiv, neizlječiva, neizlječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: nazočnošću ili nazočnosti? Ovdje je riječ o tome koji je pravilan instrumental jednine imenice ženskog roda nazočnost. Pravilno je da se oba oblika, i nazočnosti i nazočnošću, smatraju pravilnima. Tako je pravilno reći: Počašćeni smo vašom nazočnosti i Počašćeni smo vašom nazo..

Read more

Kako je pravilno pisati: nesvjestan ili nesvijesan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda koji označava ono što nije pod utjecajem svijesti, volje. Pravilno se piše: nesvjestan, a u ostalim oblicima gubi se glas t: nesvjesna, nesvjesnu, nesvjesnom, nesvjesnih, nesvjesn..

Read more

Kako je pravilno pisati: napravijo ili napravio? U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik napravija, napravijo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola napraviti koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: navečer ili navećer? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: načitan ili naćitan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola načitati se. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati načitan, načitana, n..

Read more