Tag : C

Kako je pravilno pisati: čimpanza ili ćimpanza? Imenica ženskog roda u značenju ‘majmun tropske Afrike iz porodice čovjekolikih majmuna’ došla je u hrvatski jezik iz francuskog. ( francuski chimpanzé). U hrvatskom je pravilno pisati: čimpanza, čimpanzi, čimpanzama, čimpa..

Read more

Kako je pravilno pisati: često ili ćesto? Dvojbe između glasova č i ć nerijetko se pojavljuju u hrvatskom jeziku. Veći broj govornika teško razlikuje te glasove. Ovaj prilog dolazi od praslavenskog čęstъ, a u hrvatskom jeziku pravilno se piše: često. Također je pravilno: učestalo, čest, česta, često..

Read more

Kako je pravilno pisati: čobanac ili ćobanac? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava u kulinarstvu pikantno jušno jelo s više vrsta mesa. U hrvatskom standardnom jeziku imenicu je pravilno pisati: čobanac, čobanca, čobancu, čobancom, čobancima, čobanaca, čoba..

Read more

Kako je pravilno pisati: češnjak ili ćešnjak? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava začinjsku biljku iz porodice lukova, poznatu i pod nazivom bijeli luk. Dolazi od praslavenske riječi česnъkъ, a u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: češnjaka, češnjaku, češnjakom, češnjaci, češnjac..

Read more

Kako je pravilno pisati: čakula ili ćakula, čakulati ili ćakulati? Glagol ili imenica dolazi od mletačkog chiàcola u značenju: brbljarije. Izraz ne pripada standardnom jeziku, ali je vrlo popularan u Dalmaciji. Pravilno ga je pisati: ćakulati, ćakula, ćakulica, ćakulam, ćakulaš, ćakulamo… Popularna je i fraza ”ćakule ne čine fritu..

Read more

Kako je pravilno pisati: CD-ovi ili CD-i? Ovdje je riječ o dvojbenom primjeru, ali valja pogledati o kakvoj se riječi radi. CD dolazi od engleske riječi compact disc koja u hrvatskom glasi kompaktni disk. U hrvatskom jeziku se kratica čita: ce de, i svaka sastavnica ima svoj naglasak. Stoga se sklanja kao da je jednosložna ..

Read more

Kako je pravilno pisati: crkva ili Crkva? Oba oblika, i velikim i malim početnim slovom, pravilna su, no ne znače isto. Kad govorimo o crkvi kao građevini, piše se malim početnim slovom. (Bili smo na misi u crkvi svetog Marka.) Kad se Crkva piše velikim početnim slovom onda označava zajednicu vjernika. (Crkva ..

Read more

Kako je pravilno pisati: Crkva svetog Marka ili crkva svetog Marka? Kad je riječ o nazivima crkvenih građevina, pravilno je pisati malim početnim slovom riječ crkva i pridjev sveti, a velikim početnim slovom ime sveca. Pravilno je pisati: crkva svetog Marka, crkva svetog Petra, i dr. U slučaju kad je crkva naziv za zajednicu vjernika ..

Read more

Kako je pravilno pisati: cjelodnevni ili cijelo dnevni? Pridjev dolazi u značenju ‘koji traje cijeli dan, koji se odvija cijeli dan’ te u sebi sadrži dvije sastavnice (cijel + dan). Kada je riječ o dvije sastavnice koje označuju jedan pojam i imaju jedan naglasak, one se pišu kao jedna riječ. Pravilno je stoga cjelodnevni, cjelodnevnog(a), ..

Read more

Kako je pravilno pisati: crtežem ili crtežom? Kada se u jednosložnim ili dvosložnim imenicama muškoga roda u instrumentalu jednine ispred palatala (č, ć,j, lj, nj, š, ž) nalazi e, nastavak u instrumentalu je –om: keljom, Bečom, padežom. Pravilno je dakle pisati crtežom. Ako osnova završava na palatal, nadodaje se –em, primjerice mačem, muže..

Read more