Tag : C

Kako je pravilno pisati: cjepljivost ili cijepljivost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava svojstvo nečega što je cjepljivo. Naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cjepljivost, cjepljivosti, cjepljivoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: cijepljiv ili cjepljiv? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se može cijepiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cjepljiv, cjepljiva, cjepljivu, cjeplji..

Read more

Kako je pravilno pisati: cijepljenost ili cjepljenost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava stanje nečega što je cijepljeno. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cijepljenost, cijepljenosti, cijepljenoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: cijepljen ili cjepljen? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nekoga tko je primio cjepivo. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cijepljen, cijepljena, cijepljenu, cijeplje..

Read more

Kako je pravilno pisati: cijepivo ili cjepivo? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava pripravak koji služi za stvaranje otpornosti na bolesti. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cjepivo, cjepiva, cjepivu, cjepi..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećarnica ili cvijećarnica? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava prodavaonicu cvijeća. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarnica, cvjećarnica, cvjećarnice, cvjećarni..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećarski ili cvijećarski? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na cvjećare, na način cvjećara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarski, cvjećarskog, cvjećars..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećarstvo ili cvijećarstvo? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava proces uzgajanja cvijeća. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarstvo, cvjećarstva, cvje..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećarna ili cvijećarna? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava prodavaonicu cvijeća. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarna, cvjećarne, cvjećar..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećar ili cvijećar? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava nekoga tko uzgaja cvijeće, koji prodaje cvijeće. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećar, cvjećara, cvjećaru, cvjeća..

Read more