Tag : C

Kako je pravilno pisati: cvrčanje ili cvrćanje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola cvrčati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvrčanje, cvrčanja, cvrča..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjetati ili cvijetati? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika. Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. ..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjetast ili cvijetast? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je po obliku slično cvijetu. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjetast, cvjetasta, cvjeta..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećar ili cvječar? Dvojbe u pisanju između glasova /ć/ i /č/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava nekoga tko uzgaja cvijeće, koji prodaje cvijeće. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećar, cvjećara, cvjećaru, cvjeća..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećarna ili cvječarna? Dvojbe u pisanju između glasova /ć/ i /č/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava prodavaonicu cvijeća. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarna, cvjećarne, cvjećar..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećarski ili cvječarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na cvjećare, na način cvjećara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarski, cvjećarskog, cvje..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvječarnica ili cvjećarnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava prodavaonicu cvijeća. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarnica, cvjećarnica, cvjećarnice, cvjećarni..

Read more

Kako je pravilno pisati: cvjećarstvo ili cvječarstvo? Dvojbe u pisanju između glasova /ć/ i /č/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava proces uzgajanja cvijeća. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjećarstvo, cvjećarstva, cvje..

Read more

Kako je pravilno pisati: crvotočan ili crvotoćan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto rastočeno, izjedeno od crva. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati crvotočan, crvotočna, crvoto..

Read more

Kako je pravilno pisati: crvotočina ili crvotoćina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava šupljina koju je izjeo crv ili brš. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati crvotočina, crvotočine, crvotoč..

Read more