Tag : J

Kako je pravilno pisati: jezični ili jezićni? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda koji je nastao od imenice jezik. Ispravno ga je pisati: jezični, jezičnog, jezičnom, jezičnih… Tako je ispravno: jezični savjetnik, jezično savjetovanje, jezični unitari..

Read more

Kako je pravilno pisati: južni pol ili Južni pol? Južni pol je pojam koji se odnosi na najjužniju točku na zemlji. Međutim, opcije pisanja velikim i malim slovom – obje su prihvatljive. Kad je riječ o zemljopisnom pojmu onda je ispravno – Južni pol. No kada držimo magnet u ruci, onda se piše – južni ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jugoslavenski ili Jugoslavenski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. Pravilo glasi da se pridjevi koji završavaju nastavcima -ski, -ški i -čki u hrvatskom jeziku pišu malim početnim slovom. Tako je isto od Jugoslavija – jugoslavenski, Europa – europski, Amerika – američki, Finska – fi..

Read more

Kako je pravilno pisati: jugo zapadnjak ili jugozapadnjak? Imenica muškog roda označava vjetar koji puše iz smjera jugozapada. Dolazi od imenice stvorene od dvaju dijelova: jugozapad. Vjetar se pravilno piše: jugozapadnjak, jugozapadnjaka, jugozapadnjacima… Također se piše: jugozapadno, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jednoobrazan ili jednobrazan? Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda u značenju ‘ujednačen, jednak, sukladan, isti’. Dolazi u tvorbi od ‘jedno’ i imenice obraz. Pravilno ga je pisati sastavljeno bez gubljenja samoglasnika koji se nađu jedan uz drugoga: jed..

Read more

Kako je pravilno pisati: jedanaesterac ili jedanesterac? Imenica muškog roda u nogometu označava kazneni udarac koji se puca s udaljenosti od jedanaest metara. Budući da dolazi od broja jedanaest pravilno ga je pisati: jedanaesterac, jedanaesterca, jedanaesterc..

Read more

Kako je pravilno pisati: jahač ili jahać? Dvoje u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica muškog roda označava ‘onog koji jaše’ i dolazi od glagola jahati te od sufiksa -ač. Stoga je ispravno pisati: jahač, jahači, jahačima, jahačica, jahačice, jaha..

Read more

Kako je pravilno pisati: jasnoća ili jasnoča? U hrvatskom jeziku postoje mnoge dvojbe u pisanju između glasova č i ć. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od pridjeva jasan i dodavanjem sufiksa -oća. Stoga je pravilno pisati: jasnoća, jasnoći, jasnoće, nejasnoća, nejasnoć..

Read more

Kako je pravilno pisati: jahaći ili jahači? Ovdje se radi o dvjema različitim riječima. Prva je od njih pridjev koji označava ono što služi za jahanje, npr. jahaća oprema. Jahači je, pak, nominativ množine imenice jahač (Jahači dolaze na svojim konjima). Dakle, oba oblika su pravilna, samo je važno pripaziti je li riječ o pridjevu ..

Read more