Tag : J

Kako je pravilno pisati: jućerašnji ili jučerašnji? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto od jučer. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jučerašnji, jučerašnjeg, jučerašn..

Read more

Kako je pravilno pisati: jaće ili jače? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i komparativu pridjeva jak. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jače, jači, jačem, ja..

Read more

Kako je pravilno pisati: jednolično ili jednolićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto dosadno i jednoliko. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jednolično, jednolična, jednoli..

Read more

Kako je pravilno pisati: jednoličan ili jednolićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se ne mijenja po obliku i karakteru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jednoličan, jednolična, jednoli..

Read more

Kako je pravilno pisati: jednoličnost ili jednolićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je jednolično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jednoličnost, jednoličnosti, jednoličnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: Japanki ili Japanci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Japanka. Radi se o iznimci budući da je riječ o nazivu za stanovnicu države. Tako da se pravilno piše: Japanki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Pričali su o poznatoj Japanki, Idemo k ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jačati ili jaćati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači učiniti nešto jačim. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačati, jačam, jačaš, jača, jač..

Read more

Kako je pravilno pisati: jaćanje ili jačanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola jačati. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačanje, jačanja, jačanju, jačan..

Read more

Kako je pravilno pisati: jaćina ili jačina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je jak. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačina, jačine, jačini, jači..

Read more

Kako je pravilno pisati: jači ili jaći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o komparativu pridjeva jak kojim se označava netko tko ima snage. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jači, jačeg, jačem, ja..

Read more