Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: J

Japanski ili japanski?

Kako je pravilno pisati: Japanski ili japanski? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Jučerašnji ili jućerašnji?

Kako je pravilno pisati: jučerašnji ili jućerašnji? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Jače ili jaće?

Kako je pravilno pisati: jače ili jaće? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Jednoličnost ili jednoličnost?

Kako je pravilno pisati: jednoličnost ili jednolićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je jednolično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jednoličnost, jednoličnosti, jednoličnostima…

Jednolično ili jednolićno?

Kako je pravilno pisati: jednolično ili jednolićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto dosadno i jednoliko. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jednolično, jednolična, jednolični…

Jednoličan ili jednolićan?

Kako je pravilno pisati: jednoličan ili jednolićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se ne mijenja po obliku i karakteru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jednoličan, . . . Pročitaj više

Japanki ili Japanci?

Kako je pravilno pisati: Japanki ili Japanci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Japanka. Radi se o iznimci budući da je riječ o nazivu za stanovnicu države. Tako da se pravilno piše: Japanki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Pričali su . . . Pročitaj više

Jačina ili jaćina?

Kako je pravilno pisati: jaćina ili jačina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je jak. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačina, jačine, jačini, . . . Pročitaj više

Jaći ili jači?

Kako je pravilno pisati: jači ili jaći? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Jačanje ili jaćanje?

Kako je pravilno pisati: jaćanje ili jačanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola jačati. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačanje, jačanja, jačanju, jačanjem…