Tag : J

Kako je pravilno pisati: jačati ili jaćati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači učiniti nešto jačim. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačati, jačam, jačaš, jača, jač..

Read more

Kako je pravilno pisati: jaćanje ili jačanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola jačati. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačanje, jačanja, jačanju, jačan..

Read more

Kako je pravilno pisati: jaćina ili jačina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je jak. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačina, jačine, jačini, jači..

Read more

Kako je pravilno pisati: jači ili jaći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o komparativu pridjeva jak kojim se označava netko tko ima snage. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jači, jačeg, jačem, ja..

Read more

Kako je pravilno pisati: janjičarski ili janjićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na janjičare ili na način janjičara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati janjičarski, janjičarskog, janjičarskom, janjičar..

Read more

Kako je pravilno pisati: janjičar ili janjićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava pješaka u vojsci Osmanskog Carstva. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati janjičar, janjičara, janjičaru, janjiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: juhi ili jusi? Ovdje je riječ dativu i lokativu imenice ženskog roda koja označava tekuće jelo koje se priprema tako što se u vodi kuha meso, riba ili povrće. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred samoglasnika i. U ovom slučaju ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jakošću ili jakošču? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ instrumentalnu jednine imenice ženskog roda koja označava svojstvo li osobinu onoga koji je jak, treću glavnu krepost u tomističkom učenju, mjeru učinka fizikalnog djelovanja u fizici i drugo. Naglašena je dugouzlaznim ..

Read more

Kako se pravilno piše: je li ili jeli? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovo je upitna konstrukcija koja se sastoji od nenaglašenog prezenta glagola biti i čestice li. Pravilno ju je pisati odvojeno. Pravilna uporaba glasi: Je li dolaziš večeras? Je li idemo vani? Je li idem..

Read more

Kako je pravilno pisati: jezični ili jezićni? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda koji je nastao od imenice jezik. Ispravno ga je pisati: jezični, jezičnog, jezičnom, jezičnih… Tako je ispravno: jezični savjetnik, jezično savjetovanje, jezični unitari..

Read more