Tag : B

Kako je pravilno pisati: bajki ili bajci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod dativa i lokativa imenice bajka. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i piše se: bajci. Primjer pravilne uporabe jest: To su svi likov..

Read more

Kako je pravilno pisati: brački ili braćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na otok Brač i njegove stanovnike. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brački, bračkog, brač..

Read more

Kako je pravilno pisati: Braćanin ili Bračanin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnika otoka Brača. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Bračanin, Bračanina, Bračaninu, Bračani..

Read more

Kako je pravilno pisati: bubnjić ili bubnjič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava opnu između vanjskog i srednjeg uha. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bubnjić, bubnjića, bubnji..

Read more

Kako je pravilno pisati: bazičan ili bazićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto u osnovi, što je dio baze. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bazičan, bazičnog, bazičnom, bazi..

Read more

Kako je pravilno pisati: brojčani ili brojćani? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na brojke. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brojčani, brojčanog, brojčanom, brojč..

Read more

Kako je pravilno pisati: brojčanik ili brojćanik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava ploču s brojkama koje nešto mjere. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brojčanik, brojčanika, brojčaniku, brojčani..

Read more

Kako je pravilno pisati: bezosjećajnost ili bezosječajnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava osobinu onoga koji nema osjećaja za druge. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati bezosjećajnost, bezosjećajnosti, bezosjećajnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: bezosjećajan ili bezosječajan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što nema osjećaja. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno je pisati bezosjećajan, bezosjećajna, bezosjećajnu, bezosjećaj..

Read more

Kako je pravilno pisati: bezosjećajan ili bezosijećajan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što nema osjećaja. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno je pisati bezosjećajan, bezosjećajna, bezosjećajnu, bezosjećaj..

Read more