Tag : B

Kako je pravilno pisati: bilježnićki ili bilježnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na bilježnika ili na način poput bilježnika. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bilježnički, bilježničkog, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: bljedoća ili bljedoča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga koji je blijed. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bljedoća, bljedoće, bljedo..

Read more

Kako je pravilno pisati: blijedoća ili bljedoća? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga koji je blijed. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bljedoća, bljedoće, bljedo..

Read more

Kako je pravilno pisati: blijedilo ili bljedilo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava blijeda boja lica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bljedilo, bljedila, bljed..

Read more

Kako je pravilno pisati: blijedolik ili bljedolik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je blijeda lica. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bljedolik, bljedolika, bljedol..

Read more

Kako je pravilno pisati: bestjelesan ili bestijelesan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što nije materijalizirano u tijelu. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bestjelesan, bestjelesna, bestjele..

Read more

Kako je pravilno pisati: bespuče ili bespuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava nepoznato područje kojem se ne zna put. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bespuće, bespuća, bespu..

Read more

Kako je pravilno pisati: besprijekornost ili besprjekornost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina nekoga tko je besprijekoran. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besprijekornost, besprijekornosti, besprijekornost..

Read more

Kako je pravilno pisati: besprijekorno ili besprjekorno? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je savršeno. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besprijekorno, besprijekorni, besprijeko..

Read more

Kako je pravilno pisati: besprijekoran ili besprjekoran? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto čemu nema prigovora. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besprijekoran, besprijekorna, besprijeko..

Read more