Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Bijelci ili bjelci?

Kako je pravilno pisati: bijelci ili bjelci? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Besciljan ili bezciljan?

Kako je pravilno pisati: besciljan ili bezciljan? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Bombončić ili bombonćić?

Kako je pravilno pisati: bombončić ili bombonćić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Bajki ili bajci?

Kako je pravilno pisati: bajki ili bajci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Blejiti ili blejati?

Kako je pravilno pisati: blejiti ili blejati? Ovdje je riječ o tome koje je pravilno pisanje nesvršenog glagola – blejati ili blejiti. Obje varijante mogu se čuti i pročitati kod govornika hrvatskog jezika. Ipak, samo je jedan od dvaju načina pisanja točan i pravilan u hrvatskom standardnom jeziku. Postavlja se . . . Pročitaj više

Bijednik ili bjednik?

Kako je pravilno pisati: bijednik ili bjednik? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Bežični ili bežićni?

Kako je pravilno pisati: bežični ili bežićni? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Blagdan ili praznik?

Kako je pravilno pisati: blagdan ili praznik? U ovoj dvojbi riječ je o tome koju bi imenicu bilo pravilno koristiti – blagdan ili praznik. Postavlja se pitanje je li samo jedna od imenica točna i pravilna u hrvatskom standardnom jeziku ili su pak obje točne. Obje su imenice u uporabi . . . Pročitaj više

Brodžanin ili Brođanin?

Kako je pravilno pisati: Brodžanin ili Brođanin? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak postoje oba glasa . . . Pročitaj više

Bescjenje ili bezcjenje?

Imenica bescjenje, kao i pridjev bescjen, nastala je tvorbom od prefiksa bez. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa c, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti, a provodi se i u sličnim primjerima: besciljno, bescvjetno, besperspektivno, bestidno i dr. Pridjev . . . Pročitaj više