Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Bezveze ili bez veze?

Kako je pravilno pisati: bezveze ili bez veze? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ je o izrazu koji se sastoji od prijedloga bez i imenice veza. Izraz taj označava nešto što nije potrebno, što se smatra glupošću, lošim… A naravno uporaba u razgovornom stilu je . . . Pročitaj više

Plomba ili blomba?

Kako je pravilno pisati: plomba ili blomba? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja se najčešće koristi u stomatologiji, o označava zubnu ispunu koja se umeće u slučaju bolesnog zuba. Također označava i limfni pločicu kojom se pečate različite pošiljke ili predmeti. U hrvatskom jeziku nije rijetkost da se . . . Pročitaj više

Belgijac ili Belgijanac?

Kako je pravilno pisati: Belgijac ili Belgijanac? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati naziv za stanovnika europske države Belgije. Belgija je država na zapadu Europe, ima oko 12 milijuna stanovnika i članica je Europske unije. Kod tvorbe naziva za stanovnika te zemlje postoji sufiks -ac (Belgijac, Estonac, Španjolac…) kao . . . Pročitaj više

Biti će ili bit će?

Kako je pravilno pisati: biti će ili bit će? Ovdje je riječ o glagolskim obliku futuru prvom kojim se, pored futura drugog, izriče budućnost. Futur prvi tvori se od nenaglašenog prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva. Neki od primjera za futur prvi su sljedeći:Ja ću . . . Pročitaj više

Bojanje ili bojenje?

Kako je pravilno pisati: bojanje ili bojenje? U dvojbi kako se pravilno piše bojanje ili bojenje riječ je o dvjema glagolskim imenicama. U ovim primjerima dva su nastavka, -anje i -enje, a dolaze ovisno o kojim je glagolima riječ. U značenju premazivati bojom, ostavljati trag bojom postoje glagoli bojati i . . . Pročitaj više

Bez obzira ili bezobzira?

Kako je pravilno pisati: bez obzira ili bezobzira? Ovdje je riječ o spoju riječi prijedloga bez i imenice muškog roda obzir. Kao takav prijedložni izraz, pravilno ga je pisati sastavljeno odnosno odvojeno: bez obzira.Međutim, kad je riječ o pridjevu (bezobziran, bezobzirno, bezobzirna), imenici (bezobzirnost) prilogu (bezobzirno) pravilno se piše skupa . . . Pročitaj više

Bjelo ili bijelo?

Kako je pravilno pisati: bjelo ili bijelo? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Bunjevački ili bunjevaćki?

Kako je pravilno pisati: bunjevački ili bunjevaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnose na Bunjevce ili na način Bunjevaca. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno . . . Pročitaj više

Bunarčina ili bunarćina?

Kako je pravilno pisati: bunarčina ili bunarćina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o uvećanici imenice bunar. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bunarčina, bunarčine, bunarčini, bunarčinom…

Bunarčić ili bunarćić?

Kako je pravilno pisati: bunarčić ili bunarćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice bunar. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bunarčić, bunarčića, bunarčiću…