Tag : B

Kako je pravilno pisati: bjelo ili bijelo? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: bunjevački ili bunjevaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnose na Bunjevce ili na način Bunjevaca. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bunjevački, bunjevačkog, bunjevač..

Read more

Kako je pravilno pisati: bunarčina ili bunarćina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o uvećanici imenice bunar. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bunarčina, bunarčine, bunarčini, bunarči..

Read more

Kako je pravilno pisati: bunarčić ili bunarćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice bunar. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bunarčić, bunarčića, bunarči..

Read more

Kako je pravilno pisati: budućnost ili budučnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrijeme koje će doći. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati budućnosti, budućnosti, budućnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: bučkuriš ili bućkuriš? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava piće bez okusa ili u prenesenom značenju nešto što je loše. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: bućkuriš, bućkuriša, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: bučica ili bućica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava uteg za vježbanje ili drugi sportski predmeti. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: bučica, bučice, bučici, buči..

Read more

Kako je pravilno pisati: bubuljičav ili bubuljićav? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto nalik na bubuljicu ili netko tko ima bubuljice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bubuljičav, bubuljičava, bubuljiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: bubuljičast ili bubuljićast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto nalik na bubuljicu ili netko tko ima bubuljice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bubuljičast, bubuljičasta, bubuljiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: brončan ili bronćan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto izrađeno od bronce, nešto što se odnosi na broncu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brončan, brončana, brončane, bronč..

Read more