Tag : B

Kako je pravilno pisati: borački ili boraćki? Pridjev i prilog u značenju ‘koji se odnosi na borce’ dolazi od imenice borac (glagol boriti se). U tvorbi pridjeva i priloga sudjeluje i sufiks -čki, te je stoga pravilno pisati: borački. Također je pravilno: boračka, boračko, boračkima, boračkog, borač..

Read more

Kako je pravilno pisati: blejati ili blejiti? Obje verzije glagola mogu se čuti i pročitati u hrvatskom jeziku. U doslovnom smislu označava glasanje ovce, no česšće se koristi u prenesenom značenju: zuriti u što dugo i bez razumijevanja (Što si blenuo?). Pravilan oblik glagola je: blejati. Pravilna uporaba je: blejim, blejiš, blejimo, blejali, blejale, blej..

Read more

Kako je pravilno pisati: bio uzgoj, bio-uzgoj ili biouzgoj? Ovdje valja posegnuti za pravilima o sastavljenom i rastavljenom pisanju. U ovom slučaju riječ je o tome da se složenice s bio- uvijek pišu sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: biouzgoj, biouzgoja, biouzgojem, biouzgojima, biouzg..

Read more

Kako je pravilno pisati: breaking news ili izvanredne vijesti? U hrvatskom jeziku, posebice u svijetu masovnih medija, sve je veća poplava anglizama. Tako se može čuti i vidjeti izraz breaking news kad svijet zadesi kakva izvanredna situacija i valja javiti prijelomne vijesti. Bolje je koristiti hrvatski izraz: izvanredne vijesti. Engleski izraz nije prilagođen hrvatskom jeziku, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: baki ili baci? Ovdje je riječ o dativu i lokative imenice ženskog roda baka. Sibilarizacija se provodi kada se glasovi k, g i h nađu ispred glasa i, te prelaze u c, z i s. Ipak, postoje iznimke kad se sibilarizacija ne provodi. Jedna od iznimki je baka – baki. To ..

Read more

Kako je pravilno pisati: Brajevo, Braillevo ili Brailleevo pismo? Ovo pismo, popularno poznato pod nazivom ‘brajica’ pismo je za slijepe koje počiva na osjetilu opipa. Da bismo znali kako tvoriti posvojni pridjev valja znati kako glasi prezime u nominativu. Ono glasi: Braille i potrebno mu je dodati nastavak -evo. Pravilan je oblik: Brailleevo, Brailleeva, Braill..

Read more

Kako je pravilno pisati: brinuti ili brinuti se? Oba glagola koriste se u hrvatskom jeziku: Oni brinu o svojim roditeljima, Brinemo se za tebe, itd. Međutim, kad je riječ o glagolu brinuti, prema pravilima hrvatskog standardnog jezika, mora imati uza se povratnu zamjenicu se. Stoga je jedino ispravno: Oni se brinu o svojim roditeljima. Brinuli ..

Read more

Kako je pravilno pisati: benefit ili povlastica? Imenica benefit ili beneficija dolazi od latinskog beneficium, u značenju ‘služba, dobrota’. Kad je moguće, imenicu benefit ili beneficija, dobro je zamijeniti hrvatskim varijantama: povlastica, prednost, korist ili slično. Na primjer, bolje je napisati: To je prednost internetskog posla (nego To je benefit internetskog posla), Imali su veliku ..

Read more

Kako je pravilno pisati: brojanje ili brojenje? Obje varijante, i brojanje i brojenje, mogu se čuti i pročitati od govornika hrvatskog jezika. Glagolska imenica dolazi od glagola brojiti. Uz glagol brojiti u tvorbi glagolskih imenica dolazi i sufiks -anje, stoga je pravilan oblik: brojanje. Pravilno je i kod sličnih glagolskih imenica: pjevanje, trčanje, sviranje, gleda..

Read more