Tag : Ž

Kako je pravilno pisati: žljebić ili žlijebić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Riječ je o umanjenici odnosno deminutivu imenice žlijeb. Umanjenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: žljebić, žljebića, žljebiću, žljebićem, žljebić..

Read more

Kako je pravilno pisati: žlijezdica ili žljezdica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu odnosno umanjenici imenice žlijezda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: žljezdica, žljezdice, žljezdici, žljezdicom, žljezdic..

Read more

Kako je pravilno pisati: žuč ili žuć? Dvojbe u pisanju između velikog i malog početnog slova veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ova imenica nastaje od praslavenskog oblika žьlčь. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: žuč, žuči,..

Read more

Kako je pravilno pisati: židov ili Židov? Piše li se imenica velikim ili malim početnim slovom? Pravilno je pripadnike religije pisati malim početnim slovom: kršćanin, katolik, pravoslavac, musliman, protestant i dr. Po tome pisalo bi se malim slovom: židov. No, može označavati i pripadnika židovskog naroda te se onda piše velikim početnim slovom: Židov,..

Read more