Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Ž

Žljebast ili žlijebast?

Kako je pravilno pisati: žljebast ili žlijebast? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Riječ je o pridjevu koji dolazi od imenice žlijeb. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom i pravilno se piše: žljebast, žljebasta, žljebastu, žljebastom, žljebastima…

Žuč ili žuć?

Kako je pravilno pisati: žuč ili žuć? Dvojbe u pisanju između velikog i malog početnog slova veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ova imenica nastaje od praslavenskog oblika žьlčь. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: žuč, žuči, žučima.

Žlijezdica ili žljezdica?

Kako je pravilno pisati: žlijezdica ili žljezdica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu odnosno umanjenici imenice žlijezda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: žljezdica, žljezdice, žljezdici, žljezdicom, žljezdicama…

Židov ili židov?

Kako je pravilno pisati: Židov ili židov? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više