Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Z

Začin ili zaćin?

Kako je pravilno pisati: začin ili zaćin? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica označava ono što se dodaje jelima da bi se poboljšao okus i pravilno se piše: začin. Pravilno je također začina, začinu, začinom, začini, začinima, začiniti, začinski…

Zvjezdolik ili zvijezdolik?

Kako je pravilno pisati: zvijezdolik ili zvjezdolik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Pridjev nastaje u tvorbi od imenice zvijezda i sufiksa -lik. Pravilno se piše zvjezdolik, zvjezdolika, zvjezdoliku, zvjezdolikom, zvjezdoliki, zvjezdolikih…

Zatvarač ili zatvarać?

Kako je pravilno pisati: zatvarač ili zatvarać? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o tvorbi imenica od glagola zatvoriti, zatvarati i sufiksa -ač. Pravilno se piše: zatvarač, zatvarača, zatvaraču, zatvaračem, zatvarači, zatvaračima…

Za nikoga ili ni za koga?

Kako je pravilno pisati: ni za koga ili za nikoga? Ovdje se radi o izrazu koji se sastoji od prijedloga za i zamjenice nitko (nikoga). Kada se neodređena zamjenica upotrebljava s prijedlozima, potrebno je odvojiti predmetak ni i prijedlog. Pravilno je stoga pisati: ni za koga. Također je pravilno: ni . . . Pročitaj više