Kako se piše pravilno na hrvatski?

Alfa test, alfa-test ili alfatest?

Kako je pravilno pisati: alfa-test, alfa test ili alfatest? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a koristi se u tvorbi riječi na poljima matematike, fizike, ekonomije, kemije, matematike, astronomije i dr. Pravilno je pisati tvorenice s alfa sa spojnicom. odnosno ispravno je alfa-test. U psihologiji alfa-test označava grupni test za ispitivanje intelektualnog razvoja. U deklinaciji sklanja se samo druga sastavnica složenice: alfa-testu, alfa-testom, alfa-testovi, alfa-testovima…