Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bezglasan ili bez glasan?

Pridjev bezglasan nastao je u tvorbi od prefika bez (bez + glasan). Pravilno ga je pisati sastavljeno: bezglasan. Prefiks se uvijek piše sastavljeno, a potrebno je razlikovati u uporabi: Ostao je bez glasa. Bio je bezglasan. Također i u sličnim primjerima: Šetao je uz vodu. Plivao je uzvodno. Sastavljeno se piše s prefiksom bez i: bezalkoholan, bezakonit, i dr.

Pravilno je pisati bezglasan