Bjelovarsko-bilogorska županija ili Bjelovarsko-Bilogorska županija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Bjelovarsko-bilogorska županija ili Bjelovarsko-Bilogorska županija? Kad je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova, nazivi županija pišu se tako da se prva sastavnica piše velikim, a druga sastavnica malim početnim slovom. Pravilno je pisati: Bjelovarsko-bilogorska županija.

LEAVE A COMMENT