Brodsko-posavska županija ili Brodsko-Posavska županija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Brodsko-posavska županija ili Brodsko-Posavska županija? Kad je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova, nazivi županija pišu se tako da se prva sastavnica piše velikim, a druga sastavnica malim početnim slovom. Pravilno je pisati Brodsko-posavska županija.

LEAVE A COMMENT