Čakija ili ćakija

  Kako se piše

Riječ čakija dolazi od turske riječi çakı, te označava džepni nož sa sklopivom oštricom. Pravilno je pisati čakijom, čakije, čakiju, čakijama, čakijom. I drugi turcizmi u hrvatskom jeziku pišu se s glasom č: čičak (tur. çiçek), čelik (tur. çelik).

Pravilno je pisati čakija

OSTAVITE KOMENTAR