Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čitanka ili ćitanka?

Kako je pravilno pisati: čitanka ili ćitanka? Imenica čitanka dolazi od glagola čitati, a označava knjigu, najčešće školsku, s izabranim štivima i odlomcima. Pravilno je pisati sa č: čitanka, čitanci, čitankama, čitanke, čitanki, čitanaka, čitankama…