Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ćuška ili čuška

Imenica ćuška označava udarac dlanom po licu i česta je u nestandardnoj uporabi (prilijepiti ćušku). Pravilno je pisati ćuška, ćuške, ćuški i ćušci, ćuškom. U standardnoj uporabi riječ ćuška bolje je zamijeniti riječju pljuska.

Pravilno je pisati ćuška