E-pošta ili e-mail?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: e-pošta ili e-mail? E-mail (izgovora i mejl) sustav je za prijenos poruka preko računala ili mobitela spojenih na mrežu. Kratica e u engleskom jeziku označava pridjev electronic, a u hrvatskom bi imenica glasila: elektronička pošta. Bolje je koristiti hrvatsku dugu varijantu (elektronička pošta) ili kratku varijantu (e-pošta). Također, pravilno je koristiti: e-adresa i e-poruka.

LEAVE A COMMENT