Kako se piše pravilno na hrvatski?

Facebook ili facebook?

Kako je pravilno pisati: Facebook ili facebook?

U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka.

Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike nekih udruga, stranaka, organizacija pišu malim početnim slovom, pa se tako malim početnim slovom piše hajdukovac ili dinamovac. S druge strane, imena stanovnika neke države ili pripadnika naroda pišu se velikim početnim slovom, tako da je pravilno pisati Hrvat, Hrvatica i Hrvatska. Pridjev hrvatski, hrvatska, hrvatsko piše se malim početnim slovom (hrvatska hrana, hrvatska hrabrost, hrvatski jezik). Ako je dio nekog naziva, pridjev se piše velikim početnim slovom: Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatski nogometni savez, Hrvatsko narodno kazalište.

Kada je riječ o ovoj imenici, radi se o točno određenoj društvenoj mreži, čiji je naziv Facebook. Kao vlastito ime, pravilno ga je pisati velikim početnim slovom: Facebook, Facebooka, Facebooku, Facebookom…

Primjeri:

  • Od svih društvenih mreža najpopularniji su Facebook, Twitter i Instagram.
  • Korisnici Facebooka zadovoljni su promjenama.
  • Nije bila na Facebooku i zbog toga su je druge bake ismijavale.
  • Smatrali su starim svakog tko koristi Facebook.
  • Facebook je bio veoma popularan, a sad su dominaciju preuzele neke druge društvene mreže koje koriste mladi.
  • Nije htjela biti na Facebooku, niti imati dodira s društvenim mrežama.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše velikim početnim slovom imenica Facebook, Facebooka, Facebooku, Facebookom.