Foto aparat ili fotoaparat?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: fotoaparat ili foto aparat? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotoaparat, fotoaparata, fotoaparati, fotoaparatima. Isto vrijedi i za: fotoalbum, fotoamater, i dr.

LEAVE A COMMENT