Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gosti ili gostiju?

Kako je pravilno pisati: gosti ili gostiju?

Kad dođe do dvojbe gosti ili gostiju, valja provjeriti kako glasi pravilna sklonidba imenice muškog roda gost.

Deklinacija imenice muškog roda gost u jednini:
N gost
G gosta
D gostu
A gosta
V goste
L gostu
I gostom

Deklinacija imenice muškog roda gost u množini;
N gosti
G gosti / gostiju
D gostima
A goste
V gosti
L gostima
I gostima

Iz sklonidbe ili deklinacije vidljivo je da se dualni oblik gosti i gostiju javlja u genitivu množine.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Bilo je desetero gostiju na večeri.
Nema više gostiju u našem starom stanu.

Zaključno, pravilno je koristiti oblik gostiju, kao i gosti u genitivu množine.