Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gosti ili gostiju?

Kako je pravilno pisati: gosti ili gostiju?

Ovdje je riječ o odabiru kako se pravilno piše genitiv množine imenice muškog roda – gost. Imenica označava osobu koja dolazi u posjet, koja nije domaćin. Dolazi od staroslavenskog i praslavenskog oblika gostь. Javlja se i u frazeologiji, u frazi svakog gosta tri dana dosta, u značenju da se u gostima ne valja previše zadržati, odnosno da treba biti pristojan gost.

Kad dođe do dvojbe gosti ili gostiju, valja provjeriti kako glasi pravilna sklonidba imenice muškog roda gost.

Deklinacija imenice muškog roda gost u jednini:
N gost
G gosta
D gostu
A gosta
V goste
L gostu
I gostom

Deklinacija imenice muškog roda gost u množini;
N gosti
G gosti / gostiju
D gostima
A goste
V gosti
L gostima
I gostima

Iz sklonidbe ili deklinacije vidljivo je da se dualni oblik gosti i gostiju javlja u genitivu množine.

Primjeri:

  • Bilo je desetero gostiju na večeri.
  • Nema više gostiju u našem starom stanu.
  • Bez gostiju nema smisla raditi zabavu.
  • Nema gostiju koji se kod nas nisu dobro najeli, napili i proveselili.
  • Mislila je da će njezin rođendan proći bez gostiju.
  • Nema tih gostiju koje ona u svojem skromnom stanu ne bi prihvatila.

Zaključno, pravilno je koristiti oblik gostiju, kao i gosti u genitivu množine.