Kako se piše pravilno na hrvatski?

Guski ili gusci?

Kako je pravilno pisati: guski ili gusci? Riječ guska dolazi od praslavenskog gǫsь, a označava pticu plivačicu koja može biti pitoma i divlja. Kad je riječ o dativu i lokativu ima dvojni oblik: guski i gusci, koja su oba u uporabi. Također u genitivu množine postoje oblici: gusaka, guski, guska. U zaključku, pravilno je pisati i guski i gusci.