Kako se piše pravilno na hrvatski?

Habsburški ili hapsburški?

Kako je pravilno pisati: habsburški ili hapsburški? Pridjev dolazi od imenice Habsburg. Habsburzi su jedna od vladajućih kuća u Europi. Pridjev od imenice Habsburg pravilno je pisati: habsburški, habsburška, habsburško… Pravilno je: Habsburška Monarhija, habsburški vladari i dr.