Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hodač ili hodać?

Kako je pravilno pisati: hodač ili hodać? Imenica označava osobu koja se natječe u atletskoj disciplini hodanja ili jednostavno osobu koja hoda. Nastala je od glagola hodati i sufiksa -ač, te ju je pravilno pisati: hodač. Također se piše hodača, hodaču, hodačem, hodačima, hodači, hodačica, hodačice, hodačičin, hodačicama… I druge imenice u hrvatskom jeziku nastaju u tvorbi sa sufiksom -ač: šetač, držač, grijač, plesač, vozač…