Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jedno postotni ili jednopostotni?

Kako je pravilno pisati: jedno postotni ili jednopostotni? Pridjev muškog roda označava da je čega jedan od sto, odnosno jedan posto. Pridjev je pravilno pisati sastavljeno, odnosno: jednopostotni, jednopostotna, jednopostotno…