Kako se piše pravilno na hrvatski?

Licenca ili licencija?

Kako je pravilno pisati: licenca ili licencija?

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica ženskog roda licenca ili licencija. Oba načina pisanja mogu se često pročitati i čuti u hrvatskom jeziku. Štoviše, pogrešan način češći je u uporabi od onog pravilnog. Navest ćemo koji je način pisanja točan i objasniti zašto. Da bismo dobili odgovor na to pitanje, moramo saznati podrijetlo riječi.

Imenica dolazi od latinske riječi licentia, u značenju sloboda; dozvola. Imenica je ženskog roda i u hrvatskom jeziku označava dopuštenje, dozvola za korištenje čega. Imenica označava pravo korištenja predmeta licencije, a isti može biti materijalan i nematerijalan. Predmeti ugovora mogu biti robne marke, izumi, patenti i tako dalje.

Premda se u govoru uvriježilo korištenje oblika licenca, u standardnom jeziku ispravno je koristiti oblik licencija. Tako je pravilno: licencije, licenciju, licencijom, licencijama…

Primjeri:

  • Govorili su o nekim licencijama korištenja, autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu.
  • Potpisao je ugovor o licenciji, ali na kraju nije bio zadovoljan.
  • Mislio je da se radi o isključivoj licenciji, ali je bio u krivu.
  • Razgovarali su o tome je li ugovorna licencija prostorno ograničena ili nije.
  • Znaš li što je prisilna licencija?

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda licencija, licencije, licenciji, licencijom, licencijama… Imenica označava pravo iskorištavanja predmeta licencije, a predmet može biti materijalan ili nematerijalan.