Kako se piše pravilno na hrvatski?

Maslaćak ili maslačak?

Kako je pravilno pisati: maslačak ili maslaćak? Imenica je tvorena od riječi maslac (koja je praslavenskog podrijetla: maslo). Na središnjem slogu naglašena je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo). Označava biljku iz porodice glavočika sa žutim cvjetovima, a pravilno se piše: maslačak. Ispravno je: maslačka, maslačci, maslačcima, maslačke, maslačaka, maslačni, maslačkov, maslačkovima, maslačkove…