Kako se piše pravilno na hrvatski?

Otkačen ili odkačen?

Kako je pravilno pisati: otkačen ili odkačen?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Pridjev dolazi od prijedloga od i glagola kačiti. Tada se nađe zvučni glas d ispred bezvučnog glasa k. Glas k utječe na svojeg prethodnika tako da ga obezvučuje te on prelazi u t (od + kačen > odkačen > otkačen). Stoga je pravilno pisati: otkačen, otkačena, otkačeno, otkačiti, otkačenje, otkačenjak, otkačenost…

Primjeri:

  • Taj je tip totalno otkačen i baš je zabavno biti u njegovom društvu.
  • Mislim da su ove naočale totalno otkačene i da ću ih kupiti.
  • Ta je žena skroz otkačena i svi vole čitati njezine komentare na društvenim mrežama.
  • Njezin je stari skroz otkačen i opušten lik.
  • Bilo smo otkačeno društvo i poznati po dobroj zabavi.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev otkačen, otkačena, otkačeni, otkačeno, otkačenoj, otkačenog… Odnosno, u tvorbi pridjeva provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti (odkačen > otkačen).