Kako se piše pravilno na hrvatski?

Otškolovati ili odškolovati?

Kako je pravilno pisati: otškolovati ili odškolovati? Svršeni glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola školovati. U ovom slučaju kada bi se trebala događati glasovna promjena jednačenja po zvučnosti, događa se iznimka od pravila. Pravilno je pisati: odškolovati, odškolujem, odškoluješ, odškolujemo, odškolujete, odškolovali, odškolovale…