Kako se piše pravilno na hrvatski?

Prijezir ili prjezir?

Kako je pravilno pisati: prijezir ili prjezir?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Dakle, dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o imenici muškog roda koja je naglašena dugouzlaznim naglaskom te označava čin krajnjeg omalovažavanja. Ispravno je koristiti i imenicu prezir. Pravilno je pisati prijezir, prijezira, prijeziru, prijezire, prijezirom…

Primjeri:

  • Nije više mogla živjeti sama sa sobom, puna prijezira i odbojnosti prema svemu.
  • Rekla je da prema njemu osjeća mržnju i prijezir, ali to ga nije obeshrabrilo.
  • Pogledao sam u njezine oči pune gnušanja i prijezira prema meni i mojoj obitelji.
  • Prijezir me u potpunosti preplavio i više nisam mogla racionalno razmišljati.
  • Otkud toliki prijezir u tako mladom srcu?

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda prijezir, prijezira, prijeziru, prijezirom…