Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pripovijest ili pripovjest?

Kako je pravilno pisati: pripovijest ili pripovjest? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o imenici ženskog roda koja je nastala od prefiksa pri- i imenice povijest te označava pismenu i usmenu vrstu u književnosti. Pravilno je pisati pripovijest, pripovijesti, pripoviješću…