Razgorijevati ili razgorjevati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: razgorijevati ili razgorjevati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj glagol u svom korijenu ima praslavenski i staroslavenski oblik gorěti. Taj glagol u hrvatskom jeziku glasi gorjeti i naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Nesvršeni oblik glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: razgorijevati. Također je pravilno: razgorijevalo, razgorijevali, razgorijevajmo, razgorijevajući…

OSTAVITE KOMENTAR