Stoljeće ili stolijeće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: stoljeće ili stolijeće? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica nastaje od broja sto i imenice ljeto. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom i označava period od sto godina. Pravilno se piše: stoljeće, stoljeća, stoljeću, stoljećem, stoljećima…

LEAVE A COMMENT