Kako se piše pravilno na hrvatski?

Svjedočiti ili svijedočiti?

Kako je pravilno pisati: svijedočiti ili svjedočiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Nesvršeni glagol naglašen je kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: svjedočiti. Pravilno se piše i: svjedočim, svjedočiš, svjedočimo, svjedočite, svjedočili, svjedočanstvo…