Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Blagotvoran ili blago tvoran?

Kako je pravilno pisati: blagotvoran ili blago tvoran? Pridjev u značenju ‘koji povoljno djeluje ili pomaže’ dolazi od pridjeva blag i glagola tvoriti. U hrvatskom standardnom jeziku takav pridjev pravilno je pisati sastavljeno: blagotvoran, blagotvorno, blagotvorna, blagotvornima, blagotvornih, blagotvornom… Sastavljeno se pišu i drugi pridjevi tvoreni s dvjema sastavnicama: multifunkcionalan, . . . Pročitaj više

Bačen ili baćen?

Kako je pravilno pisati: bačen ili baćen? Dvoje između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom (pasivnom) od glagola baciti. Pravilni oblik glagolska pridjeva trpnog glasi: bačen, bačena, bačeno, bačeni, bačene, bačenog, bačenima, bačenih… Pravilno se koristi u primjerima: Kocka je . . . Pročitaj više

Brojač ili brojać?

Kako je pravilno pisati: brojač ili brojać? Imenica muškog roda označava onog koji što broji ili stvar, aparat koji broji ili odbrojava. Dolazi od glagola brojiti. U tvorbi osnova glagola brojiti dobiva veoma plodan sufiks -ač i dobijemo oblik: brojač. Pravilno je pisati: brojač, brojača, brojačem, brojačima… Isto je i . . . Pročitaj više

Broj telefona ili telefonski broj?

Kako je pravilno pisati: broj telefona ili telefonski broj? U ovom primjeru riječ je o dvjema jezičnim konstrukcijama u istom značenju. Postavlja se pitanje je li samo jedna od dviju varijanti ispravna. Naime, broj telefona sintagma je koja se sastoji od imenice u nominativu i imenice u genitivu. S druge . . . Pročitaj više