Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Bestežinski ili beztežinski

Pridjev bestežinski nastao je od prefiksa bez + težinski. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog t, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tako nastaje pridjev bestežinski, u deklinaciji: bestežinski, bestežinskog, bestežinskom, bestežinskog/bestežinski, bestežinski, bestežinskom, bestežinskim. U tvorbi s prefiksom bez glasovna promjena jednačenja po zvučnosti događa se i . . . Pročitaj više

Besciljan ili bezciljan

Pridjev besciljan nastao je od prefiksa bez + ciljan. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog c, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tako dobivamo oblik besciljan, a isto vrijedi u prilogu besciljno i imenici besciljnost. Pridjev besciljan označava ono koje nema cilja ili svrhu, koji je besmislen: besciljna . . . Pročitaj više

Bescarinski ili bezcarinski

Pridjev bescarinski označava ono što je oslobođeno carine, a nastao je od prefiksa bez + carina. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog c, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Stoga, ispravno je pisati bescarinski, kao i ostale složenice s prefiskom bez: besciljno, bescvjetan, bescjen. Pravilno je pisati bescarinski

Bespredmetan ili bezpredmetan

Pridjev bespredmetan može označavati ono što je neutemeljeno, bezrazložno ili nepotrebno. Riječ je nastala od bez + predmetan te se dogodila glasovna promjena jednačenje po zvučnosti. Zvučni glas z našao se ispred bezvučnog p, te je prešao u svoj bezvučni parnjak s. Ispravno je pisati bespredmetan, prilog glasi bespredmetno i . . . Pročitaj više

Besadržajan ili bezsadržajan

Pridjev besadržajan označava ono koje nema sadržaja, koje je bezvrijedno ili prazno. Nastao je od bez + sadržajan, a prolazi kroz dvije glasovne promjene. Zvučni glas z nalazi se ispred bezvučnog glasa s, te prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tada dobivamo oblik bessadržajan kojem se događa promjena ispadanje ili . . . Pročitaj više

Bestidan ili bezstidan

Pravilno se piše bestidan jer se u ovoj riječi događaju glasovne promjene jednačenje suglasnika po zvučnosti i gubljenje suglasnika. Riječ je nastala od bez + stidan, odnosno zvučni glas z našao se ispred bezvučnog s te je glas z prešao u svoj bezvučni parnjak s. Tada se dobiva besstidan, odnosno . . . Pročitaj više