Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Bježati ili biježati

Kako je pravilno pisati: bježati ili biježati? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Beskofeinski ili bezkofeinski

Pridjev beskofeinski nastao je u tvorbi od prefiksa bez. Kada se zvučni glas z našao ispred bezvučnog k, prešao je u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Provodi se u sličnim primjerima s prefiksom bez: beskarakteran, beskičmen, beskamatni, bespovratni, besposlen i dr. Pridjev beskofeinski . . . Pročitaj više

Beskompromisno ili bezkompromisno

Riječ beskompromisno nastala je u tvorbi s prefiksom bez. Kada se zvučni glas z našao pokraj bezvučnog glasa k, prešao je u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti, a pravilno je pisati beskompromisno, beskompromisan, beskompromisnost. Pridjev beskompromisan označava nešto odlučno u stavovima i postupcima. . . . Pročitaj više

Beskamatni ili bezkamatni

Pridjev beskamatni nastao je u tvorbi od prefiksa bez (bez + kamatni). Kada se zvučni glas z našao ispred bezvučnog glasa k, prešao je u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ispravno je pisati beskamatni (beskamatni kredit, beskamatni zajam). Glasovna promjena jednačenja po zvučnosti . . . Pročitaj više

Beskarakteran ili bezkarakteran

Riječ beskarakteran nastaje u tvorbi od prefiksa bez. Kada se zvučni glas z nađe pokraj bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tako je ispravno pisati beskarakteran, beskarakternost i beskarakterno. I u sličnim primjerima provodi se glasovna promjena jednačenje po zvučnosti: beskičmen, besklasan, bespilotan, besposlen i dr. Pravilno . . . Pročitaj više

Beskičmenjak ili bezkičmenjak

Riječ beskičmenjak nastala je prefiksalnom tvorbom pomoću prefiksa bez. Kada se zvučni glas z našao ispred bezvučnog glasa k, prešao je u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Dakle, pravilno se piše beskičmenjak, kao i beskičmenjaštvo i beskičmenost. Beskičmenjak označava beskralješnjaka, ali češće pejorativno . . . Pročitaj više

Besperspektivan ili bezperspektivan

Pridjev besperspektivan nastaje u tvorbi od prefiksa bez (bez + perspektivan). Kada se zvučni glas z nađe pokraj bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Točan pridjev glasi besperspektivan, a imenica besperspektivnost. Pravilno je pisati besperspektivan

Bespilotan ili bezpilotan

Pridjev bespilotan nastaje u tvorbi s prefiksom bez (bez + pilotan). Kada se zvučni glas z nađe pokraj bezvučnog p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Pridjev bespilotan označava ono što vozi bez pilota (bespilotna letjelica, bespilotni helikopter, bespilotni zrakoplov). Pravilno je . . . Pročitaj više

Bescjenje ili bezcjenje

Imenica bescjenje, kao i pridjev bescjen, nastala je tvorbom od prefiksa bez. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa c, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti, a provodi se i u sličnim primjerima: besciljno, bescvjetno, besperspektivno, bestidno i dr. Pridjev . . . Pročitaj više

Besparica ili bezparica

Imenica besparica nastaje od prefiksa bez + parica. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s, odnosno događa se jednačenje po zvučnosti. Tako dobivamo imenicu besparica, koja označava stanje bez dovoljno novca, stanje oskudice. Glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti događa se . . . Pročitaj više