Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Bicikl ili bicikla?

Kako je pravilno pisati: bicikl ili bicikla? U ovom primjeru radi se o dvama imenicama, bicikla i bicikl, od kojih je prva ženskog, a druga muškog roda. Obje imenice imaju isto značenje, označavaju prijevozno sredstvo veoma popularno u današnje vrijeme pojačane svijesti o ekologiji. Obje imenice su u uporabi. No, . . . Pročitaj više

Biatlon ili bijatlon, biatlonac ili bijatlonac?

Kako je pravilno pisati: biatlon ili bijatlon, biatlonac ili bijatlonac? Riječ nastaje od prefiska bi i grčke riječi athlon (značenja borba). S obzirom na podrijetlo riječi, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: biatlon, biatlonac.

Borački ili boraćki?

Kako je pravilno pisati: borački ili boraćki? Pridjev i prilog u značenju ‘koji se odnosi na borce’ dolazi od imenice borac (glagol boriti se). U tvorbi pridjeva i priloga sudjeluje i sufiks -čki, te je stoga pravilno pisati: borački. Također je pravilno: boračka, boračko, boračkima, boračkog, boračkih…

Bio-uzgoj, bio uzgoj ili biouzgoj?

Kako je pravilno pisati: bio uzgoj, bio-uzgoj ili biouzgoj? Ovdje valja posegnuti za pravilima o sastavljenom i rastavljenom pisanju. U ovom slučaju riječ je o tome da se složenice s bio- uvijek pišu sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: biouzgoj, biouzgoja, biouzgojem, biouzgojima, biouzgoju…

Baki ili baci?

Kako je pravilno pisati: baki ili baci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Breaking news ili izvanredne vijesti?

Kako je pravilno pisati: breaking news ili izvanredne vijesti? U hrvatskom jeziku, posebice u svijetu masovnih medija, sve je veća poplava anglizama. Tako se može čuti i vidjeti izraz breaking news kad svijet zadesi kakva izvanredna situacija i valja javiti prijelomne vijesti. Bolje je koristiti hrvatski izraz: izvanredne vijesti. Engleski . . . Pročitaj više

Brinuti ili brinuti se?

Kako je pravilno pisati: brinuti ili brinuti se? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše glagol – brinuti ili brinuti se. Odnosno, postavlja se pitanje radi li se ovdje o povratnom glagolu. Povratni glagoli uza se imaju zamjenicu se (sebe) poput radovati se, umivati se, češljati se… Glagoli . . . Pročitaj više

Brajevo, Braillevo ili Brailleevo pismo?

Kako je pravilno pisati: Brajevo, Braillevo ili Brailleevo pismo? Ovo pismo, popularno poznato pod nazivom ‘brajica’ pismo je za slijepe koje počiva na osjetilu opipa. Da bismo znali kako tvoriti posvojni pridjev valja znati kako glasi prezime u nominativu. Ono glasi: Braille i potrebno mu je dodati nastavak -evo. Pravilan . . . Pročitaj više

Brojanje ili brojenje?

Kako je pravilno pisati: brojanje ili brojenje? Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše glagolska imenice – brojanje ili brojenje. Glagolske imenice u hrvatskom jeziku tvore se od glagola (svršenih i nesvršenih) i sa sufiksima -nje, -će, -ba. Neki od primjera glagolskih imenica su od glagola trčati – . . . Pročitaj više

Benefit ili povlastica?

Kako je pravilno pisati: benefit ili povlastica? Imenica benefit ili beneficija dolazi od latinskog beneficium, u značenju ‘služba, dobrota’. Kad je moguće, imenicu benefit ili beneficija, dobro je zamijeniti hrvatskim varijantama: povlastica, prednost, korist ili slično. Na primjer, bolje je napisati: To je prednost internetskog posla (nego To je benefit . . . Pročitaj više