Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: D

Dječak ili djećak?

Kako je pravilno pisati: dječak ili djećak? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Dodavač ili dodavać?

Kako je pravilno pisati: dodavač ili dodavać? Riječ je nastala od glagola dodavati i sufiksa -ač, koji je veoma plodan u tvorbi u hrvatskom jeziku. Tako je pravilno pisati dodavač, dodavača, dodavaču, dodavači, dodavačem, dodavačima… I u drugim riječima tvorenima sa sufiksom -ač pravilno je pisati glas č: svirač, plesač, . . . Pročitaj više

Držač ili držać?

Kako je pravilno pisati: držač ili držać? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Deterdžent ili deterđent?

Kako je pravilno pisati: deterdžent ili deterđent? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) . . . Pročitaj više

Donešen ili donesen?

Kako je pravilno pisati: donesen ili donešen? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati glagolski pridjev trpni glagola donijeti. Glagolski pridjev trpni oblik je koji se tvori od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Služi za tvorbu pridjeva i pasiva. Neki primjeri glagolskog pridjeva trpnog su voljeti – voljen, dati . . . Pročitaj više

Dovezen ili dovežen?

Kako je pravilno pisati: dovezen ili dovežen? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše glagolski pridjev trpni glagola dovesti u muškom rodu jednine – dovezen ili dovežen. Odnosno, je li pravilno pisati glagol s palataliziranom ili nepalataliziranom osnovom. Glagolski pridjevi u hrvatskom jeziku mogu biti radni ili aktivni . . . Pročitaj više

Djelo ili dijelo?

Kako je pravilno pisati: djelo ili dijelo? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Delinkvent ili delikvent?

Kako je pravilno pisati: delinkvent ili delikvent? Za mnoge riječi u hrvatskom standardnom jeziku postoji više načina pisanja. Neke se pišu različito u drugim krajevima i mjestima, neke se riječi koriste drugačije kod različitih dobnih skupina. Ponekad je jednostavno pogrešna uporaba uvriježena među govornicima. Razlozi za pogrešnu uporabu su razni, . . . Pročitaj više